Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Tre av hovudutvala har møte denne veka

Kontaktpersonar

Kristin Marie Sørheim Kristin Marie Sørheim
(Sp) leiar av Samferdselsutvalet
95 28 60 60
Send e-post
Runar Vestheim
Leiar av Regional- og Næringsutvalet
91 17 77 24 /
Mob. 911 77 724
Send e-post

Kontaktperson

Marit Nerås Krogsæter
leiar i kultur- og folkehelseutvalet
mob. 918 32 844

Tre av hovudutvala har møte denne veka

Denne veka er det møte i regional- og næringsutvalet, samferdselsutvalet og kultur- og folkehelseutvalet.

Regional- og næringsutvalet har møte 5. mars.

Sjå oversikta under for meir informasjon om kvart enkelt møte.

   
   

Regional- og næringsutvalet tysdag 5. mars

Utvalet skal mellom anna behandle planprogram og hovudutfordringar for regional vassforvaltningsplan 2022-2027, innspel til jordbruksforhandlingane 2019 og fordeling av kommunale næringsfond. Møtet startar med to orienteringar.

Tid:  5. mars kl. 10.30
Stad: Rom 700, Fylkeshuset i Molde

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her​

Kontaktpersonar:

  • Runar Vestheim (Uavh.), leiar regional- og næringsutvalet, mob. 911 77 724
  • Bergljot Landstad, regional- og næringssjef, tlf. 71 28 02 13 / 900 89 213

 

Samferdselsutvalet onsdag 6. mars

Utvalet skal mellom anna behandle plan- og byggeprogram 2018-2019,Skredfarar på fv. 63 - Trollstigen og val av kailøysningar fv. 64 Sølsnes - Åfarnes. Møtet startar med fire orienteringar.

Tid: 6. mars kl. 10.30
Stad: Rom 700, Fylkeshuset i Molde  

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her 

Kontaktpersonar: 

  • Kristin Marie Sørheim (Sp), leiar samferdselsutvalet, mob. 952 86 060
  • Arild Fuglseth, samferdselssjef, tlf. 71 28 02 67 Arild Fuglseth, samferdselssjef, tlf. 71 28 02 67 / 915 30 085

   

Kultur- og folkehelseutvalet torsdag 7. mars

Utvalet skal mellom anna behandle ringverknadsanalyse av kulturelle aktivitetar i Møre og Romsdal, tilskot til freda kulturminne og søknad om tilskot til Atlanten Kunstis AS. Møtet går over to dagar med ulike synfaringar og orienteringar i Ålesund. Sjå fullstendig møteinnkalling for detaljert program. 

Tid: 7.mars kl. 10.30
Stad: Scandic Parken, Ålesund

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her 

Kontaktpersonar: 

  • Marit Nerås Krogsæter (Sp), leiar kultur- og folkehelseutvalet, mob. 918 32 844
  • Heidi-Iren Wedlog Olsen, fylkeskultursjef, tlf. 71 28 03 38 / 482 81 547