Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein politisk styrt organisasjon, med direkte val til fylkestinget kvart 4. år. Inneverande valperiode starta i oktober 2011. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet, og er fylkets øvste politiske leiar.


Regional- og næringsutvalet har møte 2. og 3. mai

Utvalet skal mellom anna behandle fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet, tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket og styrking av forskingsmiljøa i Møre og Romsdal. 

Les meir

Rekordmange søkarar til ungdomsmidlane

Etter rekordmange søknader, har Ungdomspanelet fordelt ungdomsmidlane på 125 000 kroner.

Les meir

Fylkesting i Ålesund 23. og 24. april

Den to dagar lange fylkestingsamlinga har no starta opp. Tilskot til drift og investering av skjergardsteneste i Møre og Romsdal, Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta med etablering av kompetanseklinikk i Søre Sunnmøre kompetanseregion og Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2017er mellom sakene som fylkestinget skal behandle. 

Les meir

Volda maskin AS mottok prisen som Årets bedrift

Fylkestinget i Ålesund opna med at Volda maskin AS fekk overrekt prisen som Årets bedrift i Møre og Romsdal.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 23. april

I samband med fylkestingsamlinga, er det lagt opp til eit ekstra møte i fylkesutvalet. Det er ei sak som skal behandlast; E39 Lønset - Hjelset - lokalpolitisk vedtak om finansiering.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 11. april

Dag to av møte i fylkesutvalet har no starta opp. Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2017, tilskot til drift og investering av Skjergardsteneste i Møre og Romsdal og løyving av midlar til programering av Campus Kristiansund er mellom sakene utvalet skal behandle.      

Les meir

Møte i fylkesutvalet 09. april

Invitasjon til deltaking i nasjonal ordning med fylkesvise mobbeombod, Oppstart av prosjekt Møre og Romsdal som region mot 2025 og Handlingsplan cruisestrategi for Vestlandsfylka 2018 – 2020 er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Netto driftsresultat i minus for fylkeskommunen

Årsrekneskapen som fylkesrådmannen legg fram for fylkesutvalet i april viser at Møre og Romsdal fylkeskommune i 2017 har eit negativt netto driftsresultat på 7,5 mill. kroner.

Les meir

No kan du søke på ungdomsmidlane

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal fordeler 125.000 kroner to gongar i året til prosjekt for ungdom. Neste søknadsfrist er 1.april.

Les meir

Vil opprette mobbeombod i Møre og Romsdal

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik har lagt fram forslag om å opprette eit mobbeombod i Møre og Romsdal. Saka skal opp til behandling i utdanningsutvalet torsdag 22. mars.

Les meir

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
71 28 04 51 /
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post