Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein politisk styrt organisasjon, med direkte val til fylkestinget kvart 4. år. Inneverande valperiode starta i oktober 2011. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet, og er fylkets øvste politiske leiar.


Fylkestinget i Ålesund opna

Fylkestinget opna i dag det tre dagar lange apriltinget i Ålesund. Tinget vert halde på Rica Parken Hotel, og starta med eit musikalsk innslag frå elevar ved Ålesund kulturskole og overrekking av fylkesprisen Årets Bedrift 2012.

Les meir

Delte ut 125 000 kroner i ungdomsmidlar

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal har delt ut 125 000 kroner i ungdomsmidlar. I alt 32 søknader kom inn, og 16 av prosjekta fekk støtte. - Det var mange gode søknader som kom inn og breidda i prosjekta var stor, alt frå skateparkar, inventar til ungdomslokale og støtte til ulike arrangement, seier leiar i ungdomspanelet Åse Kristin Ask Bakke.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 22. april

Det er møte i fylkesutvalet 22. april kl. 18.00, der orienteringssak statusrapport om Nordøyvegprosjektet er oppe til behandling.

Les meir

Kleven overrekt prisen Årets Bedrift 2012

Kleven Maritime AS vart overrekt fylkesprisen for Årets Bedrift 2012 under opninga av fylkestinget i Ålesund måndag. – Ei ære å få prisen og denne prisen heng høgt, sa styreleiar Kjersti Kleven.  

Les meir

Møte i fylkesutvalet 3.- 4. april

Møtet startar onsdag 3. april 10.30 på fylkeshuset i Molde, møterom 700. Møtet vil begynne med den årlege orienteringa frå Helse Midt-Norge RHF.

Les meir

Møte i Utdanningsutvalet

Utviklingsplan for Haram vgs og samanslåing av høgskolane i Møre og Romsdal er mellom sakene Utdanningsutvalet skal behandle på møte tysdag 12. mars.

Les meir

Åse Kristin deltek på Ungdomens storting 2013

Komande veke reiser 16 år gamle Åse Kristin Ask Bakke frå Ungdomspanelet til Oslo for å representere Møre og Romsdal på det første ordinære Ungdomens storting. 

Les meir

Møte i utdanningsutvalet

Det er møte i utdanningsutvalet torsdag 7. februar, kl. 09.15.  Møtet er lagt til Borgund videregående skole i Ålesund, der utvalet er invitert til å delta på offisell opning av byggetrinn fire – RM-bygget ved skolen.

Les meir

Rehabiliteringstilbodet i fylket må ikkje svekkast!

I eit brev til Helse Møre og Romsdal HF uttrykkjer fylkesutvalet i Møre og Romsdal uro for rehabiliteringstilbodet i Møre og Romsdal HF. Bakgrunnen er vedtaket i styret for Helse Møre og Romsdal HF om å samle all spesialisert rehabilitering i sjukehusa.

Les meir

Ikkje klokt å legge ned 110-sentralen i Ålesund!

Fylkesutvalet har sendt ein uttale til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, der dei går imot å legge ned 110-sentralen i Ålesund og flytte naudsentralen til Trondheim.

Les meir

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
71 28 04 51 /
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post