Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein politisk styrt organisasjon, med direkte val til fylkestinget kvart 4. år. Inneverande valperiode starta i oktober 2011. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet, og er fylkets øvste politiske leiar.


Tilrår fylkesutvalet å reise motsegn mot reguleringsplan for Raudsand

Fylkesutvalet skal neste veke gi ein høyringsuttale til Nesset kommune si reguleringsplan, som inkluderer deponi for farleg avfall på Raudsand. Fylkesrådmannen tilrår å reise motsegn til planen, med bakgrunn i regional vassforvaltningsplan.

Les meir

Høyr oss! - ein medverknadskonferanse av, for og med ungdom

1.-2. juni arrangerer ungdomspanelet medverknadskonferansen Høyr oss!

Konferansen blir gjennomført med støtte frå Erasmus+ Aktiv ungdom.

Les meir

Regional- og næringsutvalet har møte 2. og 3. mai

Utvalet skal mellom anna behandle fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet, tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket og styrking av forskingsmiljøa i Møre og Romsdal. 

Les meir

Rekordmange søkarar til ungdomsmidlane

Etter rekordmange søknader, har Ungdomspanelet fordelt ungdomsmidlane på 125 000 kroner.

Les meir

Volda maskin AS mottok prisen som Årets bedrift

Fylkestinget i Ålesund opna med at Volda maskin AS fekk overrekt prisen som Årets bedrift i Møre og Romsdal.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 23. april

I samband med fylkestingsamlinga, er det lagt opp til eit ekstra møte i fylkesutvalet. Det er ei sak som skal behandlast; E39 Lønset - Hjelset - lokalpolitisk vedtak om finansiering.

Les meir

Fylkesting i Ålesund 23. og 24. april

Den to dagar lange fylkestingsamlinga har no starta opp. Tilskot til drift og investering av skjergardsteneste i Møre og Romsdal, Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta med etablering av kompetanseklinikk i Søre Sunnmøre kompetanseregion og Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2017er mellom sakene som fylkestinget skal behandle. 

Les meir

Møte i fylkesutvalet 11. april

Dag to av møte i fylkesutvalet har no starta opp. Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2017, tilskot til drift og investering av Skjergardsteneste i Møre og Romsdal og løyving av midlar til programering av Campus Kristiansund er mellom sakene utvalet skal behandle.      

Les meir

Møte i fylkesutvalet 09. april

Invitasjon til deltaking i nasjonal ordning med fylkesvise mobbeombod, Oppstart av prosjekt Møre og Romsdal som region mot 2025 og Handlingsplan cruisestrategi for Vestlandsfylka 2018 – 2020 er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Netto driftsresultat i minus for fylkeskommunen

Årsrekneskapen som fylkesrådmannen legg fram for fylkesutvalet i april viser at Møre og Romsdal fylkeskommune i 2017 har eit negativt netto driftsresultat på 7,5 mill. kroner.

Les meir

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
71 28 04 51 /
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post