Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein politisk styrt organisasjon, med direkte val til fylkestinget kvart 4. år. Inneverande valperiode starta i oktober 2011. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet, og er fylkets øvste politiske leiar.


Oppstartsmøte for Ferjefri E39

Det nye styret for ferjefri E39 på Vestlandet har sitt første møte torsdag 26.mai.

Les meir

Vilje til vekst

Likestillingsutvalet i Møre og Romsdal, samt Tausaløftet i Norddal inviterar til konferanse med skjemt og alvor i Valldal 5. april.

Les meir

Fokus på Kvinnedagen!

Reidun Klock Tjervåg har skrive eit lesarinnlegg om likestilling

Les meir

Ga 300.000 kr i kunststipend

Fem av 35 kunstnarar fekk stipend då Møre og Romsdal fylkeskommune tildelte Kunstnarstipend for 2010.

Les meir

- Rokkar ikkje ved tidlegare fylkestingsvedtak

Ny utgreiing og nye anslag for Trollheimstunnelen rokkar ikkje ved tidlegare vedtak i fylkestinget eller kommunestyrevedtak i Surnadal og Sunndal. Lang tunnel er framleis det mest aktuelle alternativet for denne vegstrekninga, meiner fylkesordførar Olav Bratland.

Les meir

Kysten treng Stad skipstunnel

Ved leiar i Vestlandsrådet og fylkesordførar i Rogaland, Tom Tvedt.

Les meir

Uttale om Stad skipstunnel

Fylkesutvalet har vedteke denne uttala om Stad skipstunnel:

Les meir

Fylkeskulturprisen til Stig Nilsson

Fylkeskulturutvalet har i møte den 15. november 2010 vedteke å gi Møre og Romsdal fylkeskommune sin kulturpris for 2010 til Stig Nilsson, Kristiansund. 

Les meir

To uttalar frå Norskehavsrådet

Norskehavsrådet, der Møre og Romsdal deltek som ein av fire partnarar, har vedteke uttalar knytt til petroleumsmeldinga og ny forvaltingsplan. 

Les meir

Møte i fylkesutvalet

Reserveferje, fagskolefinansiering og deltaking i Halsafjorden Tunnelselskap AS er på saklista på fylkesutvalet sitt møte 15. juni.

Les meir

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
71 28 04 51 /
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post