Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein politisk styrt organisasjon, med direkte val til fylkestinget kvart 4. år. Inneverande valperiode starta i oktober 2011. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet, og er fylkets øvste politiske leiar.


Fylkesting 16. – 17. oktober

Fylkestinget er no samla i Ålesund til eit to dagar langt møte. Tingsamlinga startar med utdeling av to prisar: trafikktryggingsprisen og likestillingsprisen. Økonomirapportering per 2. tertial, Eigarskapsmelding for 2016 og regional delplan for museum er mellom sakene fylkestinget skal behandle.

Les meir

Ungdommens miljøkrav

Innan 2020 skal alle ungdomsråd i fylket vere ein pådrivar for at kommunane gjennomfører minst fem konkrete tiltak for å betre miljøet. Prosjektet har fått namnet ungdommens miljøkrav.

Les meir

Gunn Randi Seime tilsett som assisterande fylkesrådmann

Fylkesutvalet tilsette i dag Gunn Randi Seime (44) som assisterande fylkesrådmann. Seime har solid erfaring frå offentleg sektor, mellom anna frå stillinga som økonomisjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 25. - 26. september

Det to dagar lange møte i fylkesutvalet har no starta opp.Økonomirapportering per 2. tertial og Regional delplan for museum 2017-2026, er nokre av sakene som fylkesutvalet skal behandle. 

Les meir

Torunn Haldorsen får Likestillingsprisen 2017

Bakgrunnen for prisen er Haldorsen sitt arbeid for fremme openheit om seksuell orientering.  

Les meir

Møte i dei fire hovudutvala

Denne veka er det møte dei fire hovudutvala. Sjå oversikta under for meir informasjon om kvart enkelt møte. 

Les meir

Trafikktryggingsprisen 2017 går til Synnøve Rekkedal Hill

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) i Møre og Romsdal har tildelt Trafikktryggingsprisen 2017 til Synnøve Rekkedal Hill frå Sæbø i Ørsta kommune.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 28. august

Fylkesutvalet er i dag samla til første møte etter ferien. I tillegg til behandling av saker etter saklista, vil fylkesutvalet få ei orientering frå Statkraft Energi AS om «Vasskrafta si samfunnsnytte i lys av vilkårsrevisjonar og vassdirektiv».

Les meir

Stein Berg Oshaug ny styreleiar i Molde Internasjonal Jazz Festival

Møre og Romsdal fylkeskommune har oppnemnt Stein Berg Oshaug som ny styreleiar i Moldejazz.

Les meir

Sommarstatus frå ungdomspanelet

Da det blei valt nytt ungdomspanel i november 2016, var vi ein spent og ivrig gjeng som trådde til i dei nye verva våre.

Les meir

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
71 28 04 51 /
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post