Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fylkeskulturprisen

Fylkeskulturprisen blir delt ut årleg. Føremålet med prisen er å heidre stor innsats for kulturlivet i fylket. 

Prisen kan gå til ein person, gruppe av personar, lag eller organisasjonar:

 • som høyrer heime i fylket
 • som har sterk tilknyting til fylket
 • som viser evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlege
 • som har talent, viser kreativitet og evne til nyskaping 

Prisen skal vere til inspirasjon for aktørar som står sentralt i arbeidet med å halde ved like og vidareutvikle det kulturelle mangfaldet i fylket.

Frist for innmelding av kandidatar er 15. oktober.

Prisen blir delt ut ved på fylkestinget si samling i desember.

Alle forslag skal skrifteleg grunngjevast av forslagsstillar i skjema under:

Fylkeskulturprisen 2018
Informasjon om kandidaten
 1. Her skriv du inn grunngjevinga.

Kontaktpersonar

Hilde Hernes Hovland Hilde Hernes Hovland
Kontorsjef
71 28 03 01 /
Mob. 932 32 914
Send e-post

Kven har vunne før?

 • 2018: Smøla Janitsjarorkester
 • 2017: Margaret Alice Rensvik
 • 2016: Inger Marie Bakke
 • 2015: Arne Tunheim
 • 2014: Ragnar Ulstein
 • 2013: Ungdomslaget Fram
 • 2012: Ola Gjendem
 • 2011: Nils Tore Leivdal
 • 2010: Stig Nilsson
 • 2009: Knut Ødegård
 • 2008: Hareid-stemna
 • 2007: Bernt Johannes Hildrestad
 • 2006: The Brazz Brothers
 • 2005: Arild Hoksnes

Dokument

Retningslinjer for Fylkekulturprisen
PDF-dokument - 493,01 kB