Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Politiske organ > Rådet for likestilling av funksjonshemma

Rådet for likestilling av funksjonshemma

 

Brukarrepresentantar Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO):

     
Asbjørn Gaustad

Asbjørn Gausdal

 
Kari Wiik

Kari Wiik

     

Brukarrepresentant Norges Handicapforbund Møre og Romsdal (SAFO):

 
Leif Elde

Leif Elde

 

Frå fylkestinget:

     
Bjarne Kvalsvik (UVS)

Bjarne Kvalsvik (UVS)

 
Per Vidar Kjølmoen

Per Vidar Kjølmoen (AP)

     
Monica Molvær (H)

Monica Molvær (H)

 
Cine Finstad Austnes (FRP)

Cine Finstad Austnes (FRP)

     

Frå Kommunenes Sentralforbund (KS):

 
Sidsel Rykhus (AP)

Sidsel Rykhus (AP)

 

Frå NAV Møre og Romsdal:

 
Erik Husby

Erik Husby

 

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post

Rådet for likestilling av funksjonshemma

Rådet er eit rådgjevande organ for fylkeskommunale organ, fylkesmannen og kommunane i saker som vedkjem menneske med nedsett funksjonsevne.

Rådet er samansett av tre brukarrepresentantar og fire politikarar frå fylkestinget. Rådet har og med ein representant frå kommunane oppnemnt av KS.

Snarvegar