Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ungdomspanelet

     

Leiar, Norunn Brøste Kjersem

Håvard Bjørnerem

Nestleiar, Håvard Bjørnerem

 
     
Marie Solgard

Marie Solgard

Lasse Strand Gule

Lasse Strand Gule

 
     
Åse Kristin Bjørneraas Hopen

Åse Kristin Bjørneraas Hopen

Ulv Karlsen Ottem

Ulv Karlsen Ottem

 
     
Urtė Karanauskaitė

Urtė Karanauskaitė

Håkon Strand

Håkon Strand

 
     
Ola Mæle

Ola Mæle

   
     
     
Varamedlemar    
     
Lene Larsgård

Lene Larsgård

Simon Sandnes

Simon Sandnes

 
     
Eirik Wiik Lyngved

Eirik Wiik Lyngved

Oda Dyrnes

 
     
Fride Monsen

Fride Monsen

   
     

Kontaktpersonar

Lovise Almklov
UNG-koordinator
71 28 00 10 / Mob. 452 66 018
Send e-post

Ungdomspanelet

Ungdomspanelet (UP) består av ni representantar og fem vararepresentantar, som blir valde på Ungdommens fylkesting (UFT) kvar haust. UP skal vere eit aktivt bindeledd mellom ungdom og Møre og Romsdal fylkeskommune og partnarskap, samt drive lobbyverksemd overfor politiske styresmakter, og iverksetje UFT sine intensjonar.

Gjennom UFT og UP skal ungdom i Møre og Romsdal ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement. Vidare skal UFT og UP stimulere til politiske engasjement samt få opplæring og erfaring i demokratiske prosessar. UFT og UP skal vere eit høyrings- og rådgjevande organ for Møre og Romsdal fylkeskommune og alle dei politiske organa og dei kan sjølve ta opp saker dei ønskjer fremma med administrasjonen og/eller politiske organ i fylkeskommunen.

UP har omlag 9 møter i året. 

Spørsmål: ungdomspanelet@mrfylke.no 

Snarvegar

Dokument

Vedtekter UFT og UP revisjon 2010
PDF-dokument - 53,98 kB