Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Yrkesopplæringsnemda

Fylkestinget:
Bjarne Storfold Elde
Hanne Notøy
 
LO i Møre og Romsdal:
Kari Hoset Ansnes
Bjørnar Dahle
 
Kent Logan Jelle, repr. elev/lærling/lærekandidat
Victoria Hide
NHO:
Elin Ous
Odd Kåre Amundsgård
 
Virke:
Inger Mette Stenseth
 
KS:
Anne Mari Pilskog
 
Utdanningsforbundet (observatør):
Ole Bjørn Helberg
 
NAV Møre og Romsdal (observatør:)
Kirsti K. Ringdal

  

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda er eit partsamansett rådgjevande organ for Møre og Romsdal fylke i alle saker som gjeld kvalitet i fag- og yrkesopplæringa. Nemnda skal dessutan ha eit spesielt fokus på dimensjonering av heile opplæringstilbodet i yrkesfaga, karriererettleiing og regional utvikling.

Oppgåvene til yrkesopplæringsnemnda er stadfesta i opplæringslova, og lova gir føresegner om m.a. rettar og plikter for lærlingar og lærebedrifter, og om fag- og sveineprøver.

Snarvegar