Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Forvaltningsrevisjon

Fylkesrevisjonen gjennomfører ulike forvaltningsrevisjonsprosjekt knytta opp mot utvalde problemstillingar som igjen relaterer seg til vurderingar med basis i fylkesrevisjonens målsetjingar.

I dei fleste høve vil det bli laga ein sluttrapport om prosjektet som etter interne høyringsrundar blir fremja for kontrollutvalet til behandling. I dei fleste tilfelle blir rapporten fremja til behandling i fylkestinget.

Nedanfor finn du rapportane som til no er lagt tilgjengeleg:

20152014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 og 1999.

Kontaktpersonar

Tonje Skarvøy Stene
Rådgivar
71 25 86 25
Send e-post