Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

Fylkesrådmannen innstiller positivt til prosjekt om sosialt entreprenørskap

Fylkesrådmannen innstiller på å gi støtte til Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal sitt pilotprosjekt om sosialt entreprenørskap. Prosjektet skal styrke elevar sine evner til å løyse sosiale utfordringar i samfunnet rundt dei, både gjennom utvikling av seg sjølve, av bedrifter og i frivillig arbeid. 

Les meir

Endeleg på plass i nye lokale

Etter nokre veker heilt utan bibliotek, kan alle på Smøla no glede seg over at det flotte, nye kombinasjonsbiblioteket opnar dørene for publikum. Det skjer fredag 1. september, på den nasjonale bibliotekdagen.

Les meir

Kjende namn på årets fylkeskulturkonferanse

Sahra Jaber, Marco Elsafadi og Cato Sahl Pedersen er blant fleire kjende profilar som deltek på årets fylkeskulturkonferanse 28. september på Terminalen i Ålesund. Integrering og mangfald er tema på årets konferanse. 

Les meir

Kven fortjener Frivillighetsprisen?

Kvart år deler Frivillighet Norge ut Frivillighetsprisen. Prisen blir delt ut for å gje det frivillige  eit ansikt, og for å synleggjere frivillige og frivillig innsats, for å fremme frivillig engasjement.

Les meir

No kan du søke om kreativt stipend

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil fire startstipend á 100 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn, som vil starte eller vidareutvikle bedrift i Møre og Romsdal.

Les meir

Ny høyring - freding av Mølltunet

Møre og Romsdal fylkeskommune foreslår å frede Mølltunet i Geiranger, gnr.112 i Stranda kommune.

Les meir

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar 2017

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017. 

Les meir

Ti bibliotek får arrangementsstøtte

Fylkesbiblioteket har tildelt totalt 100 000 kroner til arrangement på ti ulike folkebibliotek i 2017. 

Les meir

No kan du søke om midlar til akustikk i musikklokale

På oppdrag frå fylkeskommunen lyser Møre og Romsdal musikkråd ut midlar til å måle og eventuelt utbedre akustikken i musikklokale. Søknadsfristen er 28. juni og 15. oktober 2017.

Les meir

No kan unge idrettsutøvarar og klubbar søke stipend

Unge idrettsutøvar mellom 15 og 22 år, som kan vise til gode prestasjonar innan idrett, kan no søke stipend. Dette gjeld også klubbar i fylket som kan vise til god drift og høgt aktivitetsnivå. 

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.