Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

Korleis er det å bli eldre i Norge?

Korleis er det å bli eldre i Noreg i dag, og korleis vil det vere dei neste 20 åra? Dette er tema på  landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd, der Møre og Romsdal fylkeskommune ved fylkeseldrerådet er arrangør.  

Les meir

Rekordmange søkte om prosjektilskott

Fylkeskultursjefen har fordelt prosjekttilskot til frivillige verksemder for 1. halvår. Kulturavdelinga mottok totalt 76 søknader med ein samla søknadssum på ca 4 millionar kroner. Prosjekttilskot blir fordelt to gongar i året.

Les meir

-Sørsida vil skape eit mangfaldig og kunnskapsrikt kulturliv

-Vi trur dette prosjektet vil gje kulturlivet i Ålesund og fylket elles eit løft, seier Marit Nerås Krogsæter, leiar i kultur- og folkehelseutvalet. I går gjorde kultur- og folkehelseutvalet eit einstemmig vedtak av det framlagte byggeprogrammet for Sørsidebygget i Ålesund.

Les meir

Krogsæter vart gjenvald som styremedlem i Sunne kommunar

På generalforsamlinga 9. mai vart Marit Nerås Krogsæter, leiar i kultur- og folkehelseutvalet, gjenvald som styremedlem til Sunne Kommuner.

Les meir

Seks kommunar har fått støtte til kulturminneplan

Alle dei seks kommunane, Ørskog, Haram, Sykkylven, Kristiansund, Rindal og Tingvoll, som sendte inn søknad om tilskot til å utarbeide kulturminneplan i kommunen, fekk 100 000 kroner kvar frå Riksantikvaren.  

Les meir

Oppfordrar kunstnarar til å søke stipend

Er du profesjonell kunstnar busett i Møre og Romsdal? Då kan du søke kunstnarstipend. Søknadsfristen er 1. juni 2017. Den totale ramma for Kunstnarstipendet er 600 000 kroner.

Les meir

Over 1,7 millionar til viktige kulturminne i verdsarvområdet

Kultur- og folkehelseutvalet  har fordelt i alt 1 780 000 kroner til fire gode prosjekt i verdsarvområdet. 

Les meir

550 000 til verneverdige fartøy

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt ein sum på 550 000 kroner til verneverdige fartøy. 

Les meir

Uttaket til UKM-festivalen er klart

Sist helg arrangerte Møre og Romsdal musikkråd, i samarbeid med Midsund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune fylkesdelen av UKM (Ung Kultur Møtes). No er uttaket til UKM-festivalen i Sandnes 21. -25 juni klart.

Les meir

Fylkesmønstringa i Møre og Romsdal –der ung kultur møtast

I helga blirUKM fylkesmønstring arrangert for 32. gong i Møre og Romsdal. I år er det Midsund kommune, i samarbeid med Møre og Romsdal musikkråd og Møre og Romsdal fylkeskommune som står som ansvarlege.

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.