Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

Felles løft for kulturnæringane

Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer no for alvor å løfte fram kulturnæringane i fylket. Regional- og næringssjef Bergljot Landstad og fylkeskultursjef Arvid Blindheim slår seg saman om eit program som skal opp til politisk behandling utpå våren 2013. Innovasjon Norge er også med på laget.

Les meir

Kulturtorg 2013

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer på nytt alle som arbeider med Kultursekken til KULTURTORGET 2013!
Vi arbeider med eit program som blir fullt av godbitar og produksjonar av alle kulturelle slag.

Les meir

Fem kunstnarar tildelt kunstnarstipend for 2012

Kultur- og folkehelseutvalet vedtok i går å tildele kunstnarstipend til fem kunstnarar som bur og verker i Møre og Romsdal.  Dei fem kunstnarane som er tildelt stipend for 2012 er: Are Pilskog, Ine Harrang, Magnhild Opdøl, Martin Due og Simon Wågsholm.

Les meir

Fylkeskulturprisen 2012 til Ola Gjendem

Kultur- og folkehelseutvalet har tildelt fylkeskulturprisen 2012 til Ola GjendemfråMolde.

Les meir

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 12. november

Framtidig organisering og lokalisering av Fylkesfotoarkivet i Møre og Romsdal, tildeling av kunstnarstipend 2012 og Fylkeskulturprisen 2012 er mellom sakene kultur- og folkehelseutvalet skal behandle måndag 12. november.

Les meir

Arbeidsplasskonsert med Møremusikarane

Frå hausten 2012 startar vi opp ein konsertserie der Møremusikarane spelar på arbeidsplassar etter ønskje frå bedrifta eller organisasjonen.

Konserten kan spelast overalt på arbeidsplassen der folk samlast - i verkstedshallen, i kantina, store møterom, i kontorlandskap eller auditorium.

Les meir

Fylkeskulturkonferansen 31.10- 01.11 2012

Årets kulturkonferanse blir arrangert 31.10-01.11 i Kristiansund.  Konferansen er aktuell for politikarar, kommunane, kulturinstitusjonar, frivillige lag/organisasjonar og andre samarbeidspartar i kulturlivet.

All påmelding skjer elektronisk, fristen gjekk ut fredag 5.oktober.

Les meir

Timbuktu, animasjonsverkstad, Kon Tiki, Geitekillingen som kunne telle til ti og hiphopdans - smakebitar frå Kultursekken 2012/2013

No startar den heilårlege kulturfestivalen på skolane og barnehagar i Møre og Romsdal. Alle skoleelevane i fylket frå 1.trinn til videregåande skole får kvart år møte eit mangfald av kulturuttrykk på skolane, på kino og i kulturhus av mange slag. 15 av 36 kommunar deltek også i Kultursekk for barnehage der Møre og Romsdal er eit føregangsfylket på området.

Les meir

Kvar finn vi fylkets beste universelt utforma tusti/-veg/-løype?

I samband med at Møre og Romsdal er utpeikt som “pilotfylke for universell utforming” lyser Møre og Romsdal fylkeskommune ut konkurranse om den best universelt utforma tursti/-veg/- løype i fylket.

Les meir

Lyser ut 300.000,- til kunstnarstipend

Møre og Romsdal fylkeskommune skal for femte år på rad dele ut stipend til kunstnarar som er busett i fylket. Stipendordninga har ei årleg ramme på kroner 300 000,- og alle kunstartar er inkludert i ordninga. Søknadsfrist er sett til 15.september.

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.