Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

Utsett søknadsfrist på tilskotsordninga Lågterskel fysisk aktivitet

Tilskot til Lågterskel fysisk aktivitet hadde søknadsfrist 1. april. Denne vert no utsett til 16. april.

Les meir

Møte i Kultur- og folkehelseutvalet

Det er møte i Møte i Kultur- og folkehelseutvalet onsdag 07. mars. Møtet vert halde på Fylkeshuset, møterom 102. Møtet startar kl. 10.30.

Les meir

Regionale dialogmøter med tema fylkesplan

Fylkeskultursjefen inviterer til dialogmøter med kultur- og kommunenettverket, kulturinstitusjonar og musea i samband med utarbeiding av ny fylkesplan for Møre og Romsdal. Kultur er også i kommande fylkesplan eit satsingsområde.

Les meir

Film på museum, kulturhus og bibliotek - KJØL-konferansen

Det er ei glede å ønskje velkomen til KJØL-konferansen i Bergen 08.-09. mars!

Les meir

Kristninga av Romsdal - resultat frå undersøkingane i 2011

 

Våren 2011 ble det gjennomført utgravninger på Villa (Vestnes), Nes og Horgheim (Rauma) i regi av Senter for Middelalderstudier ved Universitetet i Bergen. Klikk her for å lese meir om kva dei fann i Rauma kommune.

Les meir

Livlig start på Kulturtorget 2012

Kulturtorget 2012 er i gang, og i løpet av tre hektisk dagar skal 35 framsyningar, laugsprosjekt og kulturproduksjonar bli presentert for deltakarane. 

Les meir

Bokbåten på vintertur

Etter snart 50 år med bøker og kulturprogram langs kysten vår er Bokbåten Epos stadig like populær, og no er det klart for nytt vintertokt.  Lasta med bøker, lydbøker og kulturprogram skal båten leggje til kai nesten 70 stadar i Møre og Romsdal frå 25. januar til 17. februar.

Les meir

Lyser ut 1.5 millionar til skilting og merking av turløyper

Det er tid for ny søknadsrunde på midlar til merking, skilting og gradering av turløyper på Vestlandet. I Møre og Romsdal vil det i 2012 bli delt ut 1,5 millionar kroner til føremålet.

Les meir

Nils Tore Leivdal fekk fylkeskulturprisen

Nils Tore Leivdal har arbeidd med å styrke kulturlivet i Møre og Romsdal nesten heile livet. Måndag fekk han fylkeskulturprisen under fylkestingssamlinga i Geiranger.

Les meir

Møre og Romsdal er ferdig med fredningsgjennomgangen

Møre og Romsdal fylkeskommune har gått gjennom alle sine fredingar frå perioden 1923-1979. Les meir i meldinga frå Riksantikvaren, eller les faktaarket frå Fredningsgjennomgangen i fylket.

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.