Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

Opplevelseskortet - Registreringsskjema

Dette registreringsskjemaet skal fyllast ut av alle samarbeidspartar i Opplevelseskortet, jfr brev sendt kommunen og NAV-kontoret.

Les meir

Vestnes og Storfjord er årets UKM-kommuner

Pressemelding frå UKM: Etter nominasjon fra fylkeskommunene ble prisen “årets UKM-kommune” utdelt under årets UKM-festival i Trondheim. Prisen skal gå til kommuner som har hatt en særlig satsing på UKM. Årets vinnere ble Vestnes (Møre og Romsdal) og Storfjord (Troms).

Les meir

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. juni

Evaluering av museumsreforma for Møre og Romsdal og fordeling av Spelemidlar for 2012 er mellom sakene kultur- og folkehelseutvalet skal handsame onsdag 06. juni.

Les meir

Tilskott på over 48 millionar til idrettsanlegg i fylket

Tildeling av Spelemidlane for 2012 vert handsama i Kultur- og folkehelseutvalet komande onsdag.

Les meir

"Rydd et kulturminne"

”Rydd et kulturminne” retter seg mot barn og ungdom under 18 år. Disse
aksjonene kombinerer praktisk arbeid med kunnskap om kulturarven i nærmiljøet.
Barn og ungdom over hele landet inviteres gjennom dette arbeidet til innsats for
bevaring av ulike kulturminner. Les meir på Norsk Kulturarv sine heimesider

Les meir

100 8.klassingar på Minnefinnekurs i Ørsta

Siste veka i april var representantar frå Fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal på vitjing hjå 8.klasse ved Ørsta Ungdomsskule for å undervise i innlegging av kulturminne i Kulturminneatlas. Elevane hadde førebudd seg godt, gjennom prosjektarbeid i gruppe med forskjellige kulturminne frå lokalmiljøet. Resultatet vart ei rekke nye, spanande artiklar om kulturminne i Ørsta.

Les meir

”MOVE FOR HEALTH DAY” – VERDENS AKTIVITETSDAG 10. mai.

”30 minutter på din måte”
Verdens aktivitetsdag markeres 10. mai hvert år med arrangementer spredt over hele landet. I år faller denne dagen sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen sin Hjerteuke.

Les meir

Pilegrimsmøte på Åndalsnes 17. april 2012

Ei interkommunal arbeidsgruppe har førebudd ein søknad om godkjenning av ei pilegrimslei i Heilag-Olav sine fotefar frå Valldal til Dovre, og vidare derifrå til Nidaros. På eit møte på Åndalsnes tysdag 17. april vart dette arbeidet presentert for fylkeskommunane og pressa.
Les meir på heimesidene til Rauma kommune

Les meir

Kultur- og folkehelseutvalet i Volda

Aprilmøtet i Kultur- og folkehelseutvalet vart avvikla onsdag 25. april på Høgskulen i Volda. I tillegg til behandling utvalssaker, vart det gitt faglege orienteringar og utvalet deltok på den offisielle opninga av Sunnmøre kulturnæringshage.  

Les meir

Film frå Minnefinnekurs i Hareid

Kulturavdelinga arrangerte i november Minnefinnekurs for elever ved Hareid ungdomsskule. Trykk her for å sjå ein film frå prosjektveka!

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.