Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

Søknad om Kulturlaug 2011/2012

Bestillingsfrist for kulturlauget neste skuleår var 21.3.2011.  Alle fekk svar innan 1.5 om kva slags Kulturlaugstilbod de får for kommande skoleår.
 

Les meir

Ga 300.000 kr i kunststipend

Fem av 35 kunstnarar fekk stipend då Møre og Romsdal fylkeskommune tildelte Kunstnarstipend for 2010.

Les meir

Frisklivskonferanse 9.-11.februar

Den nasjonale konferansen om etablering og utvikling av frisklivssentraler skjer i Ålesund. Veilederen for etablering av kommunale frisklivssentralar blir lansert. Helsedirektoratet , Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal står bak invitasjonen.

Les meir

Fylkeskulturprisen til Stig Nilsson

Fylkeskulturutvalet har i møte den 15. november 2010 vedteke å gi Møre og Romsdal fylkeskommune sin kulturpris for 2010 til Stig Nilsson, Kristiansund. 

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.