Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

Presentasjonar frå samling for folkehelsekoordinatorane i Møre og Romsdal

Det blei arrangert samling for folkehelsekoordinatorane i Møre og Romsdal i Molde den 06.12.16.

Mange viktige folkehelsetema var på dagsorden på samlinga.

Les meir

Fortidsminneforeninga sitt tilskotsprosjekt – Kulturminne for alle

No kan du søke om midlar gjennom fortidsminneforeninga si nye tilskotsordning retta mot tradisjonshandverk.

Les meir

Gjekk du glipp av innovasjonsfestivalen for kreative næringar?

Fortvil ikkje! Her finn du informasjon og foredrag frå dagen.  

Les meir

Kickoff skal bidra til auka merksemd for UKM

Ungdommens kulturmønstring (UKM) arrangerte Kickoff i Møre og Romsdal siste helga i november. 

Les meir

Fylkeskulturprisen 2016 går til Inger Marie Bakke

Kultur- og folkehelseutvalet vedtok samrøystes å gje fylkeskulturprisen for 2016 til Inger Marie Bakke. 

Les meir

Kulturtorget 2017 - Klart for påmelding

Kultursekken sin viktigaste møte- og visningsarena, Kulturtorget, blir arrangert 24.-26.januar 2017 i Molde. Påmeldinga er stengt.

Les meir

Har fordelt 736 000 kroner til frivillige verksemder

Fylkeskultursjefen har fordelt prosjektilskott til frivillige verksemder for 2. halvår. Kulturavdelinga mottok 28 søknader, med ein total søknadsum på ca 1,8 mill. kroner.

Les meir

Kultursekk barnehage blir forlenga til 2018

Kultur- og folkehelseutvalet vedtok sist veke å forlenge ordninga Kultursekk barnehage fram til juni 2018. -Det vil seie at barnehagane som er med i Kultursekk barnehage får kulturtilbod også dei to neste åra, seier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen. 

Les meir

Fylkeskommunen gir kr 160.000 til etablering av StikkUt vinter

Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal har fått tilskot for å etablere StikkUt i vinterhalvåret.

Les meir

Fem Artist-in-residence prosjekt for Møre og Romsdal får støtte

Møre og Romsdal fylkeskommune deler ut midlar til aktørar som skal utvikle Artist-in-residence ordning i Møre og Romsdal. Ordninga går ut på å tilby gratis arbeidsplass og bustad til profesjonelle kunstnararar frå inn- og utland, som ønsker arbeidsopphald i fylket vårt. Søknadane er no behandla, og fem aktørar får støtte. 

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.