Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

50 000 kroner i støtte til «Gullvogna»

Gullvogna er eit minnesmerke om gulltransporten under krigen.

Les meir

100 000 til Regional cup i klatring

Romsdal Tindegruppe (RTG) skal arrangere fem regionale klatre-cupar frå oktober 2017 til mai 2018. Barn, ungdom og voksne kan delta på desse konkurransene, som foregår på ulike stader i fylket kor det er klatrevegg. Fylkeskommunen har gjeve 100 000 kroner i prosjektilskott.

Les meir

Gir skriveglad ungdom ein arena

Nytt prosjekt gir unge moglegheit til å hente inspirasjon og veiledning frå profesjonelle forfattarar.

Les meir

Kulturindeks 2016 Møre og Romsdal

Norsk kulturindeks er ei årleg oversikt over kulturtilbod og kulturaktivitet i norske kommunar, regionar og fylke. Indeksen er basert på registerdata frå ei rekkje offentlege etatar, interesseorganisasjonar og foreiningar.

Les meir

Sommarljom 2018 har fått støtte

Sommarljom er ein firedagars festival i Ørsta og Volda. Den presenterer ei stor breidde av sjangrar, der fellesnemnaren er det akustiske og den intime presentasjonen i små lokale. Fylkeskommunen har gjeve 40 000 i støtte til festivalen. 

Les meir

Deler ut 1 million til eldre fartøy

15. oktober er det søknadsfrist for listeførte fartøy, som er verna av Riksantikvaren, til å søke om tilskot. Til saman deler fylkeskommunen og Riksantikvaren ut 1 000 000 kroner.

Les meir

Sju talent mottok stipend

Under årets Fylkeskulturkonferanse sist veke, vart det delt ut tre idrettsstipend og fire kreative stipend. 

Les meir

Fylkeskulturkonferansen 2017: integrering og mangfald

Korleis kan kultur og idrett vere ein arena for integrering? Dette var tema på årets fylkeskulturkonferanse. 

Les meir

Partnarskapsforum – God Helse 2017

Tema for årets partnarskapsforum, som blei arrangert den 14. september i Kristiansund kommune, var barn og unge. 

Les meir

15 gode prosjekt har fått tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Til fordeling i 2. halvår mottok fylkeskultursjefen over 40 søknader om prosjekttilskot til frivillig verksemd med ein samla søknadssummen på ca 1,8 mill. kroner.

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.