Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 7. desember 09:30 - Torsdag 7. desember 15:30

Scandic Parken hotell

23 offentlege ting

7. desember blir det workshop i 23 offentlege ting i Ålesund, i regi av Møre og Romsdal fylkesbibliotek. Det blir halde to slike samlingar i fylket. Samling nummer to har same innhald, og blir halde lenger nord i fylket i januar 2018 (dato kjem).

23 offentlege ting er eit nettbasert kurs for deg som arbeider i bibliotek, og som ønskjer å bli betre i stand til å rettleie brukarane i digitale offentlege tenester som Nav.no, Lånekassen, digital ID og opne data.

Målet med 23 offentlige ting er at bibliotektilsette skal:

-          Utforske og lære om dei viktigaste digitale offentlege tenestene.

-          Bli betre i stand til å veilede publikum i bruk av tenestene.

-          Utforske ein ny måte å lære på.

Kontaktpersonar

Bjørn Vatne
Rådgivar
Mob. 922 18 629
Send e-post