Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 18. september 10:30 - Torsdag 19. september 15:00

Scandic Parken, Ålesund

Bibliotekdagane 2019

Tema for Bibliotekdagane 2019 blir formidling og samhandling. 

Under ligg førebels program og tidspunkt og program kan bli endra.

Onsdag 18.9.19 - Formidling
Kl. 10:30 Registrering 
Kl. 11:00 Opning 
Kl. 11:15 Digital formidling v/Kristin Storrusten, Storrusten Aforismer
Kl. 12:15 Lunsj
Kl. 13:00 Formidling til ungdom og klassebesøk inkl. workshop –v/Stig Elvis Furset, Buskerud fylkesbibliotek 
Kl. 14:30-15:00 pause med innsjekk
Kl. 15:00 workshop fortsett
Kl. 16:00 Presentasjon av prosjektet Litterære pusterom, Shared Reading v/prosjektleiar Kari Hortman, Trøndelag fylkesbibliotek og Åshild Widerøe, Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Kl. 17:00 Orientering om Skaporama i Ålesund bibliotek
Kl. 17:30 Slutt
Kl. 19:30 Middag

Torsdag 19.9.19 – Samhandling 
Kl. 08:30 Oppstart
Kl. 08:35 Samarbeid mellom biblioteka, vgs og høgskule v/Lars Egeland, Universitetsbiblioteket OsloMet 
Kl. 10:00- 10:15 pause og utsjekk
Kl. 10:15 Biblioteket – ein trygg møteplass? v/Cecilie Røe, Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Kl. 11:45 Lunsj
Kl. 12:30 Nasjonal bibliotekstrategi v/Svein Arne Tinnesand, Nasjonalbiblioteket
Kl. 13:15 Orientering om ABM konferansen og MøreRom  v/Heidi Drageseth, Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Kl. 13:30-13:35 pause
Kl. 13:35 Bokåret v/Åshild Widerøe, Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Kl. 14:40 Slutt

Program for VGS-biblioteka: Nettverksamling etter lunsj
Kl. 13:00 Program for vgs/nettverksmøte
Kl. 15:00 Avslutning

Bibliotekdagane blir arrangert i samarbeid med NBF Møre og Romsdal.

Målgruppe: Tilsette i folkebibliotek, vidaregåande skole – bibliotek og høgskulebibliotek, bibliotekeigarar og politikarar.

Bibliotekdagane 2019 - påmelding
Påmeldingsfrist: 05.09.19

Kontaktpersonar

Annette Elin Koch Annette Elin Koch
Fylkesbiblioteksjef
71 28 05 03 /
Mob. 414 55 913
Send e-post
Inger Lise Aarseth Inger Lise Aarseth
Førstekonsulent
71 28 05 04
Send e-post