Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 12. mars 10:30 - Onsdag 13. mars 15:00

Quality Grand hotel, Kristiansund

Biblioteksjefmøte 2019

Korleis skal bok- og litteraturformidling bli betre i Møre og Romsdal? Korleis spelar vi på lag med lokalbefolkninga for å løyse felles utfordringar og sikre ein relevant og viktig møteplass? Er mellom anna tema som blir tatt opp på møtet 12.-13.3.19.

Program:

12.3 Framtidas litteraturformidling i Møre og Romsdal

- Korleis kan vi utvikle litteraturformidlinga i fylket vårt?

Kl. 10:30-11:00 Registrering med kaffi og litt å bite i

Kl. 11:00  Velkomst 

Kl. 11:15Korleis driv Bjørnsonfestivalen litteraturformidling og korleis ser de på biblioteka si rolle? v/Johild Kosberg Bredin, Bjørnsonfestivalen 

11:30 Korleis driv Nynorsk kultursentrum/Dei nynorske festspela litteraturformidling og korleis ser de på biblioteka si rolle? v/Per Magnus Finnanger Sandsmark, direktør Nynorsk kultursentrum

Kl. 11:45 Lunsj

Kl. 12:45 Mangfaldig kulturtilbod tilgjengeleg for alle v/Heidi–Iren Wedlog Olsen, fylkeskultursjef

Kl. 13:00 Workshop 

Kl. 13:45 Pause

Kl. 14:00 Workshop fortsett

Kl. 14:45 Pause med høve til å sjekke inn

Kl. 15:15 Workshop fortsett

Kl. 15:50 Pause

Kl. 16:00 Oppsummering v/Heidi-Iren Wedlog Olsen, fylkeskultursjef

Kl. 16:30 Slutt

Kl. 19:00 Middag

 

13.3  Publikumsutvikling: Samarbeid og frivillige

-Korleis spelar vi på lag med lokalsamfunnet for å løyse felles utfordringar og sikre ein relevant og viktig møteplass?

Kl. 8:00- 8:30 Utsjekk

Kl. 8:30 God morgon

Kl. 8:45 Statistikk som verktøy for folkebiblioteka v/Trygve Grydeland, Plan og analyseavd.

Kl. 9:30 Pause

Kl. 9:45 Korleis spele på lag med lokalsamfunnet? v/Stine Greni, Furuset bibliotek og aktivitetshus

Kl. 10:30 Pause

Kl. 10:45 Gruppearbeid/erfaringsdeling

Kl. 11:45 Lunsj

Kl. 12:30  Dialog og innspel

Kl. 13:15-13:30 Pause

Kl. 13:30 Presentasjon av prosjekt som har mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Kl. 14:45 Slutt

Kontaktpersonar

Inger Lise Aarseth Inger Lise Aarseth
Førstekonsulent
71 28 05 04
Send e-post

Dokument

Program Biblioteksjefsmøte 2019
PDF-dokument - 775,63 kB