Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tilskot til lokale kulturrarrangement - neste søknadsfrist 15.9.!

Denne tilskotsordninga som frå 2019 erstattar m.a. arrangementsstøtte til biblioteka har søknadsfrist 4 gonger i året. Vi minner om neste frist 15.9.2019! (siste frist i 2019 er 15.11.)

Les meir

Kompetanseløft for bibliotekleiarar

Møre og Romsdal fylkeskommune er i gong med eit leiarutviklingsprogram for 17 bibliotekleiarar i fylket. Programmet inneheld strategisk leiing, men også dagleg leiing, leiing av utviklingsarbeid og leiing i samarbeidsrelasjonar.  

Les meir

Løysing for e-lydbøker i folkebiblioteka

Etter samtalar med Forleggerforeningen kan Nasjonalbiblioteket no legge fram ein kjøps- og utlånsmodell for e-lydbøker i bibliotek. Dette inneber at norske folkebibliotek snart vil kunne låne ut digitale lydbøker til sine brukarar. 

Les meir

Lesekampanjen Sommarles.no er i gang

Laurdag 1. juni starta den digitale lesekampanjen Sommarles.no. Saman med barn frå over 380 andre kommunar, kan alle barn i 1. – 7. klasse i Møre og Romsdal vere med på Noregs kulaste lesekampanje! 

Les meir

Skal lage litterære pusterom

Møre og Romsdal fylkesbibliotek har saman med Trøndelag fylkesbibliotek fått tildelt 3 millionar kroner frå Sparebankstiftelsen SMN til å lage eit heilt unikt litteraturtilbod for folk som ikkje les så mykje elles.

Les meir

Stor kartlegging i folkebiblioteka: Kompetente, men manglar ressursar

Tilsette i folkebiblioteka meiner dei treng meir opplæring og større ressursar for å løyse alle dei nye oppgåvene dei har fått.

Les meir

Bokbadkurs 13. og 14. mai 2019

Møre og Romsdal fylkeskommune ved fylkesbiblioteket inviterer bibliotektilsette til Bokbadkurs måndag 13. mai i Ålesund og tysdag 14. mai i Molde. Invitasjonen går ut til folkebiblioteka, biblioteka på dei vidaregåande skulane og fagbiblioteka i fylket.

Les meir

Stor novellekonkurranse i Møre og Romsdal

Likar du å skrive for barn eller vaksne? Har du halvferdige noveller i skrivebordsskuffa? No er tida inne for å finne dei fram!

Les meir

Arrangementsstøtte 2019

Frå 2019 vert arrangementsstøtte til biblioteka del av den fylkeskommunale ordninga:
«Tilskot til lokale kulturarrangement»
Les meir

Ny rådgivar

Åshild Widerøe er  tilsett som ny rådgivar i 100 % stilling ved fylkesbiblioteket og startar her 18. februar.

Les meir