Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Workshop i 23 offentlege ting

Nytt kurstilbod til bibliotektilsette som vil veilede brukarane i digitale tenester.

23 offentlege ting er eit nettbasert kurs for deg som arbeider i bibliotek, og som ønskjer å bli betre i stand til å rettleie brukarane i digitale offentlege tenester som Nav.no, Lånekassen, digital ID og opne data.

Det blir halde to samlingar i fylket, der vi arbeider med dei første elementa i kurset. Vidare er det lagt opp til at deltakarane fullfører kurset på eigen hand. Dette er ikkje veldig ressurskrevande.

Første samling var i Ålesund 7. desember 2017, samling nummer to blir halde i Molde, 8. februar 2018. (NB: Desse har same innhald, meld deg på berre eitt av kursa.)

Målet med 23 offentlige ting er at bibliotektilsette skal:

  • Utforske og lære om dei viktigaste digitale offentlege tenestene.
  • Bli betre i stand til å veilede publikum i bruk av tenestene.
  • Utforske ein ny måte å lære på.

I statlege føringar blir biblioteka peika på som ein viktig arena for digital rettleiing av innbyggarane. Sjå mellom anna stortingsmelding 27 «Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet»

Alle som fullfører får tilsendt kursbevis i etterkant.

Påmelding og program, Molde

Påmeldingsfrist (bindande): 30. januar
Stad: Alexandra hotell, Molde
Registreringa startar 09.00 og kurset 09.30

Samlinga er gratis og inkluderer lunsj.

Dei som ønskjer å stille ekstra godt førebudd, kan allereie no finne kurset på denne lenka: https://bokskapet.hioa.no/courses/course-v1:BOKSKAPET+FELLES-1705+1/about

Påmelding til workshop i 23 Offentlege ting, Molde 8. februar. Frist: 30. januar.
  1. Kurset er gratis og inkluderer lunsjbuffet. Vi ber om at informasjon om allergiar o.l. sendast pr. epost til bjorn.vatne@mrfylke.no

Program:

09.00 Registrering

09.30 Velkommen, kort innføring i kurset ved Bjørn Vatne, rådgjevar ved Møre og Romsdal Fylkesbibliotek

09.45 Norunn England, Difi: Elektronisk ID, Digital postkasse og Norge.no (Ting 1,2,3 og 4)

10.30 Pause

10.45 Norunn England, Difi, forts.

11.15 Eigenarbeid med nettkurset, i grupper

12.00 Lunsj

13.00 Nav.no (Ting 7)

13.45 Pause

14.00 Eigenarbeid i grupper med moglegheit for spørsmål

14.40 Plenumsdiskusjon: Kor går grensene for personinfo, og kva kan ein som bibliotekar seie nei til? (Ting 10)

15.00 Avslutning og vegen vidare