Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om fylkesbiblioteket

Fylkesbiblioteket er ein seksjon av kulturavdelinga i fylkeskommunen, og bygger si verksemd på Lov om folkebibliotek.

Fylkesbiblioteket er lokalisert i Ålesund med ein stab på 8 tilsette

Fylkesbiblioteket er eit fagleg kompetansesenter for biblioteka i fylket, med særskilt fokus på utvikling gjennom ulike tenester:

  • Initierer bibliotekutvikling gjennom rådgiving og fagleg assistanse
  • Arbeider for fellesløysingar og er pådrivar for nye tiltak
  • Organiserer lokalt lånesamarbeid gjennom drift av Regionalt Samsøk og transportordning (Norsk bibliotektransport)
  • Styrker litteratur- og kulturformidling i biblioteka
  • Styrker bibliotekkompetansen i fylket gjennom kurs og møte
  • Bistår i utforming og innreiing av biblioteklokale
  • Har systemansvar for biblioteksystemet Bibliofil i 18 vgs i fylket
  • Arbeider for styrking av lokalhistoria i biblioteka
  • Driftar den lokalhistoriske basen MøreRom: indekserte lokalhistoriske artiklar
  • Driv bokutlån og kulturformidling frå Bokbåten Epos

Kontaktpersonar

Annette Elin Koch Annette Elin Koch
Fylkesbiblioteksjef
71 28 05 03 /
Mob. 414 55 913
Send e-post