Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om fylkesbiblioteket

Fylkesbiblioteket er ein seksjon av kulturavdelinga i fylkeskommunen, og bygger si verksemd på Lov om folkebibliotek.

Fylkesbiblioteket er lokalisert i Ålesund med ein stab på 9 personar fordelt på utviklingsavdeling i Kirkegt. 10 og fjernlånsavdeling i Ålesund bibliotek.

Fylkesbiblioteket er eit fagleg kompetansesenter for biblioteka i fylket, med særskilt fokus på utvikling gjennom ulike tenester:

  • Initierer bibliotekutvikling gjennom rådgiving og fagleg assistanse
  • Arbeider for fellesløysingar og er pådrivar for nye tiltak
  • Låner ut bøker og andre media til folke- og skolebibliotek, og organiserer lokalt lånesamarbeid
  • Styrker litteratur- og kulturformidling i biblioteka
  • Styrker bibliotekkompetansen i fylket gjennom kurs og møte
  • Bistår i utforming og innreiing av biblioteklokale
  • Har systemansvar for biblioteksystemet Bibliofil i 18 vgs i fylket
  • Gjer lokalhistoria meir tilgjengeleg
  • Driv bokutlån og kulturformidling frå Bokbåten Epos

Kontaktpersonar

Annette Elin Koch Annette Elin Koch
Fylkesbiblioteksjef
71 28 05 03 /
Mob. +47 41455913
Send e-post