Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Prosjekt

Mykje av utviklingsarbeidet som skjer i biblioteka er organisert som prosjekt

Fylkesbiblioteket deltar eller er rådgivar i både interne og eksterne prosjekt. Dette kan skje i større eller mindre grad, alt etter kva slags prosjekt det er. Det kan vere rådgiving m.o.t. søknader på prosjektmidlar, direkte rådgiving og/eller deltaking undervegs i prosjekt, initiering av prosjekt der ein ønsker utprøving av nye tenester, utlysing av prosjektmidlar som folkebiblioteka kan søke tilskot frå, m.m.

Fylkesbiblioteket disponerer lokale utviklingsmidlar for biblioteka gjennom handlingsprogram for kultur. Fylkesbiblioteket lyser ut desse midlane i nettverket, for prosjekt knytta til punkt i Handlingsprogrammet.

Her finst også andre stader å søke prosjektmidlar, for nærare informasjon sjå her: Søknadsmidlar