Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Arkeologi

Arkeologi

Arkeologiske kulturminne og kulturmiljø er ein kjelde til kunnskap om vår felles fortid. Kunnskap som gjer oss i stand til betre å forstå oss sjølve, vår samtid, andre menneskje og andre kulturar.

Arkeologiske kulturminne er spor etter menneskje som har levd i tidlegare tider og som ein gjennom arkeologisk metode kan få kunnskap om. Stader som det er knytt segn og tradisjon til kan òg vere automatisk freda kulturminne.

Ein skil mellom faste og lause arkeologiske kulturminne. Faste kulturminne er til dømes rester etter buplassar, gravhaugar, kokegroper, stolpehol, holar og hellarar, byanlegg, mv. Enten dei er synlige eller ikkje, er dei arkeologiske kulturminna automatisk freda etter føremåla i kulturminneloven. Lause kulturminne er gjenstandar funne utan kjent kontekst eller ved ein arkeologisk utgraving. Eit arkeologisk kulturmiljø er eit område der kulturminna inngår som ein del av ein større heilskap eller samanhang.

Dei tilsette har ansvar for kvar sine kommunar. Fordelinga finn du på dette kartet, klikk for større versjon:

Automatisk freda kulturminne _kommunefordeling januar 2019

Klikk på kartet for større bilde

Kontaktpersonar

Kristoffer Dahle Kristoffer Dahle
Arkeolog/rådgivar
71 28 03 29 /
Mob. 992 28 103
Send e-post
Torill Einara Nerbøvik Torill Einara Nerbøvik
Arkeolog/rådgivar
71 28 03 30
Send e-post
Arve  Nytun Arve Nytun
Arkeolog/Rådgivar
71 28 03 25 /
Mob. +4795707431
Send e-post
Guro Dehli Sanden Guro Dehli Sanden
Arkeolog/Rådgivar
71 28 03 26
Send e-post

Kulturarv på kart

På GISLINK kan du finne informasjon om freda, verna og verneverdige kulturminne og kulturmiljø i Møre og Romsdal.

Du kan også finne informasjon om gamle stadnamn, verdifulle kulturlandskap og arkeologiske registreringar.

Dokument

Tidsperiodene i Møre og Romsdal
PDF-dokument - 869,71 kB
Søknad om dispensasjon (kml §8.1)
PDF-dokument - 1,18 MB