Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Kulturvern > Arkeologi > Forhistoria i Møre og Romsdal

Forhistoria i Møre og Romsdal

Forhistoria i Møre og Romsdal

På denne sida kan du lese meir om forhistoria i Møre og Romsdal, samt ein del av dei mest kjente fornminna.

10889_KY51okV7dzw

 


Eldre steinalder (ca 10 000 - 3 900 år f. Kr)

Møre og Romsdal blei isfritt for om lag 10-11.000 år sidan. Dei fyrste fangstfolka kom raskt etter. Dei heldt gjerne til langs kysten, men drog også opp i fjellet etter rein. Mot slutten av perioden auka folketalet, og dei spreidde seg over større delar av fylket og blei gradvis meir og meir bofaste.

Les meir

Yngre steinalder (3900-1700 år f. Kr.)

I løpet av yngre steinalder gjekk samfunnet, levemåten og kulturformene gjennom store endringar,frå halv-mobile fangstsamfunn til jordbruk og fast gardsbusetnad.

Les meir

Bronsealderen (ca 1700/1500-500 f.Kr.)

I bronsealderen hadde dei fleste bygdene våre ei form for fast gardsbusetjing, og samfunnet blei meir stratifisert. Truleg var også handelen med bronse og andre statusobjekt kanalisert gjennom lokale stormenn.

Les meir

Jarnalderen (500 f.Kr. - 1000 e.Kr).

I jarnalderen aukar talet på synlege og usynlege kulturminne kraftig. Med jarnet får vi ein ekspansjon i busetjinga, og maktstrukturar og handelsnettverk blir gradvis meir konsolidert.

Les meir

Mellomalderen (1000 e.Kr. – 1537 e.Kr.)

Mellomalderen er prega av statsdanning, byvekst og kristning. Dei første kristne kyrkjene blei truleg bygd på 1000-tallet, eller på slutten av 900-tallet.

Les meir

Kontaktpersonar

Bjørn Ringstad Bjørn Ringstad
Fylkeskonservator
71 28 04 39 /
Mob. 414 58 971
Send e-post
Kristoffer Dahle Kristoffer Dahle
Arkeolog/rådgivar
71 28 03 29 /
Mob. 992 28 103
Send e-post