Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Formidling

Funn

Møre og Romsdal har mange flotte arkeologiske funn og fornminner. På denne sida vil du finne informasjon om ein del utvalte godbitar.

Du kan også sjølv søke etter registrerte fornminner og innleverte oldsakar i nasjonale databaser.


Valseshula på Averøya

Det er mange huler og hellere på Averøya. Den største og mest kjente er Bremsneshula. Den vesle Valseshula er ikke et like imponerende skue, men rent faghistorisk er den svært viktig.

Les meir i Ragnar Orten Lies artikkel på Digitalt fortalt.

Les meir

Gravene på Gravem

På Gravem var det en bautastein, "3 mile fra Hoff, paa den Gaard Gravem, den er Al høi, 1 Al breed og ¾ Al. tyk" i følge Schøining. Denne bautasteinen markerte et av de største gravfeltene i Sunndal. "Her sees og mange store Kiempe-Røser, eller Steen Høie. I dem er gravet og fundet forrustet Jærn. Gaarden berettes at have sit Navn deraf, at en Krigshær er der bleven begravet." Også I. H. Løchen den gamle skolelæreren nevner at det skal ha stått et slag her i sin beskrivelse fra 1815. Han sier det er en mengde graver her og at det er funnet en mengde forrustet jern ved graving i haugene som har lignet på våpen.

Les meir om gravene på Gravem i Jarle Stavik sin artikkel på Digitalt Fortalt.

Les meir

Gravfelta på Sæter i Eikesdalen

På garden Sæter i Eikesdalen ligg over 70 gravminner bevart, og i tillegg er det gjort fleire rike gravfunn. Desse skriv seg frå romertid til vikingtid. Les meir om den rike kvinnegrava frå 800-talet og gravfelta på Sæter i Ragnar Orten Lie sine artiklar på Digitalt fortalt.

Les meir

Gravfunn på Smoge i Norddal

På 1800-tallet blei det funne ei rikt utstyrt mannsgrav frå vikingtid, i utmarka, om lag 200 meter sørvest for tunet på Inste Smoge. Dette syner at det på dette tidspunkt var busetnad på fjellgarden Smoge.

Les meir på Digitalt fortalt

Les meir

"Blotsteinen" i Arasvika

På midten av 1960-tallet gjorde en innbygger i Arasvika på Ertvågøya en oppdagelse som ennå regnes som enestående på Nordmøre. På en liggende stein som befant seg på ei berghylle ovenfor nausta ble det avdekket mange bemerkelsesverdige renner og groper. Den heldige finneren hadde sporet opp forhistorisk bergkunst!

Les meir i Kjell Breviks artikkel på Digitalt fortalt

Les meir

Gravminner på Gjermundnes

På Gjermundnes i Vestnes kommune er det funnet flere gravminner. Gravene på Gjermundnesgården kan stamme fra yngre steinalder, i gravrøyser på Leikarnes er det kjent funn fra vikingtid. Det er også gjort flere løsfunn i området som tyder på aktivitet i steinbrukende tid.

Les mer i Hans Nissens artikkel på Digitalt fortalt.

Les meir

Kontaktpersonar

Bjørn Ringstad Bjørn Ringstad
Fylkeskonservator
71 28 04 39 /
Mob. 414 58 971
Send e-post
Kristoffer Dahle Kristoffer Dahle
Arkeolog/rådgivar
71 28 03 29 /
Mob. 992 28 103
Send e-post