Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Kulturvern > Arkeologi > Metode > Luftfotografering - med mikrokopter

Luftfotografering - med mikrokopter

Under prosjekter med maskinell sjakting i dyrka mark kan det ofte vere vanskeleg å få over busetjingsområde og andre lokalitetar som strekkjer seg over fleire sjakter. I 2011 og 2012 har vi forsøkt å nytte oss av mikrokopter til å ta bilder over lokalitetene under graving. Det bidreg til å gje ei betre oversikt over lokalitetene, og ei meir målretta undersøking. Bileta kan også gje eit betre underlag for seinare utgravingar.

Mikrokopter er også eit nyttig verkty til filmpresentasjonar av viktige kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap.

Sjå bileta og les meir på High Angle sine heimesider.