Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Registreringar

Registreringar

Kulturavdelinga føretek kvart år fleire titalls arkeologiske registreringar i samband med plansaker. Les meir om prosedyrene knytt til registreringa her.

Vi arbeider med å digitalisere våre rapportar frå perioden 1990-2010 (Dig-It), og håpar å kunne etablere ein søkemotor på denne sida. Under finn du ei oversikt til siste års feltarbeid, med lenke til rapportar. Alle nye funn blir også lagt ut på Askeladden, Riksantikvarens kulturminnedatabase.


Kontaktpersonar

Torill Einara Nerbøvik Torill Einara Nerbøvik
Arkeolog/rådgivar
71 28 03 30
Send e-post