Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Formidling

Formidling

Kulturvernseksjonen driv mange former for formidling, både gjennom artiklar, foredrag, skuledagar og andre former for arrangement, og samarbeider med fleire andre aktørar innan arkiv, bibliotek og museum.

Kontaktpersonar

Arve  Nytun Arve Nytun
Arkeolog/Rådgivar
71 28 03 25 /
Mob. +4795707431
Send e-post

Kulturarv på kart

På GISLINK kan du finne informasjon om freda, verna og verneverdige kulturminne og kulturmiljø i Møre og Romsdal.

Du kan også finne informasjon om gamle stadnamn, verdifulle kulturlandskap og arkeologiske registreringar.