Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kulturminneatlas

Kulturminneatlas

Kulturminneatlaset er eit nettbasert digitalt verktøy for å kartfeste, registrere og presentere kulturminne og kulturmiljø i dei enkelte kommunane i fylket.

Kulturminneatlaset er eit samarbeid mellom kommunane i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune. Hovudformål med kulturminneatlaset er å:

  • gje oversikt over kulturminna og kulturhistoria i kvar kommune.
  • auke kommunane sitt grunnlag for å kunne forvalte kulturminna på ein god måte.
  • gje auka kunnskap om kulturminna i kommunane, mellom anna til bruk i skulane, reiseliv m.m.

 Klikk på lenka t.v, eller følg med på nyheter.


Kurs i Kulturminneatlas for bibliotekansatte i fylket

I samarbeid med fylkesbiblioteket har kulturvernseksjonen holdt kurs i Kulturminneatlas for dei tilsette ved biblioteka i fylket. Kulturkonsulentane i kommunane var også inviterte til å delta.

Målet er at desse i større grad skal kunne rettleie lokale registratorar og historielag rundt om i fylket i å leggje inn kulturminne og kulturmiljø som dei meiner er viktige å dokumentere og ta vare på.

Neste kurs er på Molde 13. februar. Les meir på fylkesbiblioteket sine heimesider.

Les meir

Kontaktpersonar

Kristoffer Dahle Kristoffer Dahle
Arkeolog/rådgivar
71 28 03 29 /
Mob. 992 28 103
Send e-post