Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kulturlandskap

Kulturlandskap

Kulturlandskapet viser menneska sin påverknad og utnytting av naturressursane frå førhistorisk tid og fram til i dag. Beiting, slått og oppdyrking har skapt eit spesielt landskap og gjeve livsgrunnlag for særeigne dyre- og planteartar. Landskapet viser ulike driftsmåtar og spor etter desse gjennom kulturminne som bygningar, steingjerde, rydningsrøyser og gravhaugar med meir.

Kontaktpersonar

Siv Aksdal Siv Aksdal
Rådgivar kulturvern
71 28 03 36
Send e-post