Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Verdifulle kulturlandskap

Verdifulle kulturlandskap

I perioden 1992-95 vart det registrert verdfulle kulturlandskap i Møre og Romsdal, og 22 område vart vurdert som spesielt interessante. Områda representerer eit breitt spekter av område frå representantar for kystbygder på Vestlandet til dal- og fjellbygder i indre strok. 

For å ta vare på verdifulle kulturlandskap i jordbruket har også regjeringen utpekt 20 helhetlige landskap i Norge, med store biologiske og kulturhistoriske verdier. Her blei fjellgardane og setergardana i Øvre Sunndal valt ut som representant for vårt fylket. Området følges opp med en særskilt forvaltning.  I arbeidet med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen gått sammen om å gi bonden drahjelp. Verdifulle arealer med gamle kulturmarker og  viktige kulturminner blir restaurert og skjøttet. Det blir laget skjøtselsplaner og inngått langsiktige avtaler mellom myndigheter og grunneiere.

Kontaktpersonar

Siv Aksdal Siv Aksdal
Rådgivar kulturvern
71 28 03 36
Send e-post