Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Kulturvern > Skjøtsel og tilrettelegging

Skjøtsel og tilrettelegging

Skjøtsel og tilrettelegging

Kulturminne og kulturmiljø kan vere ei kjelde til opplevingar, bruk og verdiskaping. På denne sida kan du finne meir informasjon om arbeidet med skjøtsel og tilrettelegging i fylket.

I tabellen under kan du finne informasjon om kva slags kulturminnelokalitetar som alt er skilta.

 

Kontaktpersonar

Guro Dehli Sanden Guro Dehli Sanden
Arkeolog/Rådgivar
71 28 03 26
Send e-post