Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tilskot kulturminne

Tilskot kulturminne

Ønsker du å restaurere hus eller anna byggverk, rydde kulturstiar eller skjøtte kulturlandskap, eller er du kanskje eigar av eit fornminne eller eit verna fartøy? På denne sida kan du finne informasjon om kva for tilskot og midlar du kan søke.

Dei viktigaste tilskotsordningane for kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap er:

Meir informasjon om desse tilskotsordningane finn du i menyen til venstre (under Økonomisk støtte). Du kan også søke informasjon om ulike tilskotsordningar på sidene til departementa.

Kontaktpersonar

Christ Allan Sylthe Christ Allan Sylthe
Bygningsantikvar
71 28 03 32 /
Mob. 415 57 888
Send e-post
Helge Aarset Helge Aarset
Rådgivar, overarkitekt
71 28 03 31
Send e-post
Anna Eline Eneberg
Rådgivar - museum og kulturarv
71 28 02 94
Send e-post

Snarvegar