Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet

Norsk kulturminnefond er et statlig organ som hører under Miljøverndepartementet. Fondet skal bidra til et samspill mellom offentlige og private midler for å sikre at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og aktiviseres. Fondet kan brukes innenfor hele kulturminnefeltet, også til kulturminner som ikke er fredete.

Fondet er primært rettet mot tiltak som gjelder rent fysiske objekter/områder. Den formelle juridiske/faglige status for objektene avgjør hvorvidt søknader er relevante. 1/3 av fondet skal gå til objekter som er fredete, men fondet skal ikke støtte prosjekter som også støttes av Riksantikvaren. Av kulturminner som ikke er fredete gis det primært støtte til kulturminner og kulturmiljøer som er enten er definert verneverdige av antikvarisk myndighet, som inngår i planer om bevaring eller hvor det er gjort kommunalt vedtak på at kulturminnet er regulert til spesialområde bevaring.

Søk midler her

Kontaktpersonar

Toril Moltubakk Toril Moltubakk
Rådgivar kulturvern
71 28 03 37
Send e-post
Helge Aarset Helge Aarset
Rådgivar, overarkitekt
71 28 03 31
Send e-post

Snarvegar