Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Verdiskaping

Verdiskaping

Dei siste tiåra er det blitt større merksemd omkring korleis kulturminne og kulturmiljø kan takast i bruk i samfunnsutviklinga. Både nasjonalt og internasjonalt er det brei einigheit om at kulturarven er viktig for verdiskaping i samfunnet. Den fysiske kulturarven - kulturminne, kulturmiljø og landskap - blir sett på som eit gode for befolkning, for næringsliv og for lokalsamfunn og regionar.

Kontaktpersonar

Bjørn Ringstad Bjørn Ringstad
Fylkeskonservator
71 28 04 39 /
Mob. 414 58 971
Send e-post
Carina Stokke
Rådgivar
71 28 02 92 /
Mob. 482 62 671
Send e-post