Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kystpilegrimsleia til Nidaros

Pilegrimene fra utlandet valgte både sjø– og landeveien. 

Adam av Bremen skrev omkring 1070 om pilegrimsferdene til Nidaros sjøveien fra Danmark: "Man kan komme dit på følgende måte: Hvis man innskiper seg i Ålborg eller Vendsyssel i Danmark, kan man man seile til Viken på en dag. Derfra seiler man til venstre langs den norske kysten og ankommer femte dagen til selve Trondheim."Det er rimelig å tro at de fleste pilegrimene fra området langs kysten nord og sør i Norge også dro til Nidaros med båt. Kulturminnene langs norskekysten gir en felles identitet til kystruten og i dette ligger kimen til det som kan få navnet 'Olavsleden til Nidaros'.

 

Kontaktpersonar

Bjørn Ringstad Bjørn Ringstad
Fylkeskonservator
71 28 04 39 /
Mob. 414 58 971
Send e-post