Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > 67 millionar kroner i driftstilskot til regionale kulturinstitusjonar

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Hilde Hernes Hovland Hilde Hernes Hovland
Kontorsjef
71 28 03 01 /
Mob. 932 32 914
Send e-post

67 millionar kroner i driftstilskot til regionale kulturinstitusjonar

Fylkesrådmannen tilrår å tildele 67 millionar kroner i kulturtilskot til regionale organisasjonar og institusjonar i 2017. Saka skal opp til politisk behandling i kultur- og folkehelseutvalet onsdag 8. februar. 

Stiftinga Fru Guri av edøy er ein av dei som får treårig driftstilskot frå fylkeskommunen.
Foto: Wigdis Wollan

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for utvikling, formidling og forvaltning innan områda kulturminneforvaltning, kulturformidling, bibliotek og folkehelse og fysisk aktivitet. Kulturtilskota blir i hovudsak brukt til fylkesdekkande og regionale kulturinstitusjonar og organisasjonar.  

-I kontaktmøte med institusjonar og organisasjonar får vi årleg tilbakemelding om at kulturtilskota stimulerer til auka aktivitet, nytenking, opplevingar og inkludering i alle samfunnslag. Det er gledeleg å sjå at vi kan bidra til å stimulere til eit mangfaldig og rikt kulturliv i fylket, seier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen. 

Dei nær 67 millionane fordeler seg slik:

Driftstilskot - regionale kulturinstitusjonar 2017
Operaen i Kristiansund 3 656 000
Moldejazz 3 218 000
Atlanterhavsparken 3 220 000
IKA Møre og Romsdal 2 412 000
Møre og Romsdal kunstsenter 1 846 000
Reserveramme museum 700 000
Stiftinga Geirangerfjord Verdsarv 1 640 000
Stiftinga Kulturkvartalet 1 530 000
Stiftinga Nordmøre museum 5 330 000
Stiftinga Romsdalsmuseet 7 783 000
Stiftinga Sunnmøre museum 6 460 000
Teateret vårt 8 361 000
VOFO - drift/sekretariat 300 000
VOFO – rammetilskot studieorg. 800 000
Sum driftstilskot - regionale kulturinstitusjonar 47 256 000
   
Treårig driftstilskotskot:  
Barn og unge  
4H Møre og Romsdal 102 000
Møre og Romsdal Natur og Ungdom 10 200
Nordmøre Søndagsskolekrets 10 200
Norges KFUK-KFUM Møre og Romsdal krins 20 400
Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal 20 400
Romsdal og Nordmøre krets av Norges Speiderforbund 10 200
Romsdal Søndagsskolekrets 10 200
Sunnmøre Krets av NSF (Norges Speiderforbund) 10 200
Sunnmøre Søndagsskolekrets 15 300
   
Friluftsliv og idrett  
Det frivillige skyttervesen - Mørekretsen 99 000
Forum for natur og friluftsliv (FNF) 214 000
Friluftsrådet for Ålesund og omegn 214 000
Møre og Romsdal Idrettskrets (inkludert særkretsane) 2 750 000
Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 58 000
Nordmøre og Romsdal friluftsråd 214 000
Norges jeger- og fiskerforbund 214 000
Turistforeningene i Møre og Romsdal 220 000
   
Interesseorganisasjonar innan helse  
FFO, Møre og Romsdal 341 700
Norsk forbund for utviklingshemma 84 700
Møre og Romsdal Døveforening 193 800
Norges Astma og Allergiforbund, MR 61 200
Norsk Revmatikarlag, Møre og Romsdal 55 000
LHL Møre og Romsdal 62 200
Norges blindeforbund, MR 51 000
Norges Handikapforbund, Nord Vest (NHF) 114 200
Mental Helse Møre og Romsdal 49 000
Norges Diabetesforbund, MR 60 200
Kirkens SOS Møre og Romsdal 140 800
Autismeforeningen Møre og Romsdal fylkeslag 10 200
LPP Fylkesstyret Møre og Romsdal 10 200
M&R Parkinsonforening 10 200
Møre og Romsdal lydavis 183 600
   
Kulturminneforvalting  
Storfjordens Venner 32 000
Romsdal Sogelag 15 000
Noregs Ungdomslag i Møre og Romsdal (NUMØR) 50 000
Nordmøre Historielag 10 000
Møre og Romsdal Folkemusikklag 100 000
Møre og Romsdal Husflidslag/Husflidskonsulenten 316 000
DIS-Møre og Romsdal 12 000
   
Historiske spel  
Stiftinga Fru Guri av Edøy 137 700
Lady Arbuthnot/Jazzåteatret 127 500
Stiftinga Herøyspelet - Kongens Ring 127 500
Stiftinga Giskespelet 61 200
   
Festivalar  
Bjørnsonfestivalen 367 000
Dei Nynorske festspela 137 500
Fjord Cadenza 71 500
Matfestivalen 408 000
Momentium 343 500
RaumaRock og Fjellfestivalen 285 500
Vandrefestival 143 000
Vårsøg-helga 115 000
Høstscena (tidlegare Ålesund Teaterfestival) 261 000
   
Biletkunst  
Nordic Light Photo Festival 400 000
Vestlandsutstillinga 130 000
   
Scenekunst  
Seanse – Senter for kulturproduksjon 1 050 000
   
Litteratur  
Norsk Bibliotekforening avd Møre og Romsdal 5 000
Norsk forfattersentrum, Midt-Norge kontoret 65 000
   
Musikk  
Ensemble Dali 84 000
Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal 459 000
Indre Strøk Strykeorkester 15 000
Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi 510 000
Kristiansund symfoniorkester 41 000
Midt-Norsk Jazzsenter 85 500
Molde Domkirke 62 000
Møre og Romsdal musikkråd 400 000
Norges Korforbund Nordmøre 13 000
Norges Korforbund Romsdal 13 000
Norges Korforbund Sunnmøre 25 000
Norges musikkorpsforbund, Nordvest 495 000
Romsdalsorkesteret m.fl. 25 500
Ålesund orkesterskole 12 500
Ålesund symfoniorkester 510 000
   
Diverse  

Filmutvikling (Vestnorsk Filmsenter,

Western Norway, Film Commision og

Filmfondet Fuzz)

1 820 000
Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan i M&R 32 000
Møre og Romsdal bygdekvinnelag 10 000
Norsk Pensjonistforbund 306 000
Folkeakademiet Midt-Norge 13 000
God helse-partnarskapen (folkehelsekoordinatorar) 4 200 000
   
Treårige driftstilskot 19 522 500
   
Totalt driftstilskot 66 778 500

Du kan lese heile saka her: https://einnsyn.mrfylke.no/motedag/index/2317