Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > Årsrapport God Helse partnarskapet 2018

Kontaktpersonar

Rigmor Hustad Holen Rigmor Hustad Holen
Seksjonsleiar
71 28 04 23 /
Mob. 930 06 726
Send e-post
Sigri J Spjelkavik Sigri J Spjelkavik
Rådgivar folkehelse
71 28 03 04 /
Mob. 953 38 348
Send e-post

Dokument

Årsrapport God Helse partnarskapet 2018

I årsrapporten for God Helse-partnarskapet 2018 kan du lese eksempel frå mangfaldet av folkehelsearbeid i Møre og Romsdal. Det er eit godt arbeid som blir utført i kommunane på tvers av sektorar og fagområde, og i regi av friluftsråda og idrettskretsen.

Rapporten er bygd opp om tema i Regional delplan for folkehelse og omhandlar:

-          Samfunnsutvikling for en god start i livet

-          Helsevennleg arbeidsliv

-          Samfunn som fremmar aktiv, frisk og trygg alderdom

-          Trygt og helsefremmande fysisk miljø

-          Inkludering og deltaking i kultur og frivillige organisasjonar

-          Organisering og samhandling, eit kunnskapsbasert folkehelsearbeid

Årsrapport 2018