Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > Folkehelsa i Møre og Romsdal 2019

Kontaktpersonar

Sigri J Spjelkavik Sigri J Spjelkavik
Rådgivar folkehelse
71 28 03 04 /
Mob. 953 38 348
Send e-post
Sigrunn Myklebust Sigrunn Myklebust
Rådgiver
71 28 02 42 /
Mob. 950 65 644
Send e-post

Dokument

Folkehelsa i Møre og Romsdal 2019
PDF-dokument - 1,82 MB

Folkehelsa i Møre og Romsdal 2019

Fylkeskommunen har no publisert ei skriftleg oversikt over helsetilstanden i befolkninga i fylket og dei positive og negative faktorane som kan påverke den.  

I dokumentet kjem fylkeskommunen også inn på vurderingar av årsaksforhold og konsekvensar, og identifiserer ressursar for å møte utfordringane.

Dei viktigaste folkehelseutfordringane i fylket er knytt til kvardagsaktivitet, psykiske plager og sosial ulikskap i helse.

.

Hensikta med dokumentet er:

  • Å ha eit grunnlag for avgjerder retta mot det «daglege» folkehelsearbeidet
  • Å ha eit grunnlag for avgjerder i samband med langsiktig planlegging, knytt opp mot prosessane i plan- og bygningslova

Folkehelsa i Møre og Romsdal vil mellom anna inngå som ein del av kunnskapsgrunnlaget for  Regional planstrategi 2020-2024.

Les/Last ned dokumentet: Folkehelsa i Møre og Romsdal 2019