Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > Fortidsminneforeninga sitt tilskotsprosjekt – Kulturminne for alle

Fortidsminneforeninga sitt tilskotsprosjekt – Kulturminne for alle

No kan du søke om midlar gjennom fortidsminneforeninga si nye tilskotsordning retta mot tradisjonshandverk.

Gjennom midlar som fortidsminneforeninga har motteke frå Sparebankstiftelsen DNB, har dei starta opp prosjektet "Kulturminner for alle".

På nettsida si skriv fortidsminneforeninga at prosjektet skal styrke gamalt handverk, og sikre fellesskapet sine  kulturminner. Med "Kulturminner for alle", ønsker fortidsminneforeninga å gi tilskot til istandsetting og tradisjonshandverk. Ein stor del av prosjektet vil vere søkbare midlar.

Søknadsfrist er satt til 1. mars 2017

Les meir om ordninga her: 

http://www.fortidsminneforeningen.no/kulturminner-for-alle