Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > Hugs å søke kulturverntilskot innan 15.oktober

Kontaktpersonar

Arve  Nytun Arve Nytun
Arkeolog/Rådgivar
71 28 03 25 /
Mob. +4795707431
Send e-post

Hugs å søke kulturverntilskot innan 15.oktober

Møre og Romsdal fylkeskommune formidlar tilskot frå desse ordningane:

Bilde frå sentrum i Kristiansund. Gult trehus

Marstrandgata i Kristiansund er eksempel på kulturminne

  • Fartøyvern; gjeld fartøy som er verna eller freda av Riksantikvaren
  • Bygningar og anlegg som er freda etter kulturminnelova
  • Bygningar og anlegg i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap, delområde Stranda og Norddal
  • Kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi

Du finn informasjon om ordningane og korleis du kan søke på fylkeskommunen sine nettsider mrfylke.no.

Her ligg det også lenker til søknadsskjema.