Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > Nye satsar for brukarane i Møremusikarordninga

Nye satsar for brukarane i Møremusikarordninga

Kultur- og folkehelseutvalet har vedatt nye satsar for brukarane i Møremusikarordninga.

Møremusikar Bjørnar Myhr

Pianisten Bjørnar Myhr er ein av av ni faste møremusikarar, i tillegge til mange frilansarar

Satsane er justert med bakgrunn av generell pris- og lønsauke i marknaden, og blir gjort gjeldande frå 1. januar 2018.

   
   

Dei nye satsane finn du her: www.moremusikarane.no/Moeremusikarane/Bestill

Vi minner også om fristene for å søke om musikarar i 2018:

  • 15. februar
  • 15. mai
  • 15. september
  • 15. november