Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > Regionale kulturinstitusjonar får 68 millionar kroner i driftstilskot

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Hilde Hernes Hovland Hilde Hernes Hovland
Kontorsjef
71 28 03 01 /
Mob. 932 32 914
Send e-post

Regionale kulturinstitusjonar får 68 millionar kroner i driftstilskot

Fylkesrådmannen legg fram forslag om å tildele 68 millionar kroner i kulturtilskot til regionale organisasjonar og institusjonar i 2018. Saka kjem opp til politisk behandling i kultur- og folkehelseutvalet onsdag 7. februar. 

Det er foreslått å gi Atlanterhavsparken ei støtte på om lag 3, 3 mill. kroner

Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

- Regionreforma legg opp til at fylkeskommunen får tilført nye oppgåver på kulturfeltet i åra som kjem. Gjennom kulturtilskota bidreg vi til ein samla og tydeleg regional kulturpolitikk som sett retning og prioriterer satsingar, både fagleg og økonomisk, seier fylkeskultursjef Heid-Iren Wedlog Olsen.

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for utvikling, formidling og forvaltning innan områda kulturminneforvaltning, kulturformidling, bibliotek og folkehelse og fysisk aktivitet. Kulturtilskota blir i hovudsak brukt til fylkesdekkande og regionale kulturinstitusjonar og organisasjonar. 

-I kontaktmøte med institusjonar og organisasjonar får vi årleg tilbakemelding om at kulturtilskota stimulerer til auka aktivitet, nytenking, opplevingar og inkludering i alle samfunnslag. Dette bidreg til eit mangfaldig og rikt kulturliv i fylket, seier Wedlog Olsen. 

Slik er forslaget til fordeling:

Driftstilskot - regionale kulturinstitusjonar 2018
Atlanterhavsparken 3 284 000
IKA Møre og Romsdal 3 012 000
Kunstsenteret Møre og Romsdal 1 894 000
Moldejazz - husleigetilskot 786 000
Moldejazz - driftstilskot 2 495 000
Operaen i Kristiansund 3 736 000
Reservepost museum 1 100 000
Stifitnga Geirangerfjord Verdsarv 1 673 000
Stiftinga Kulturkvartalet 1 561 000
Stiftinga Nordmøre museum 5 637 000
Stiftinga Romsdalsmuseet 5 107 000
Renter og avdrag 1 700 000
Stiftinga Sunnmøre museum 5 870 000
Teateret vårt 6 394 000
Husleigetilskot 2 104 000
VOFO - drift/sekreteriat 308 000
VOFO - rammetilskot studirorg. 821 000
Driftstilskot - regionale kulturinstitusjonar 47 482 000
3-årig driftstilskotskot:  
Barn og unge  
4H Møre og Romsdal 104 000
Møre og Romsdal Natur og Ungdom m.fl. 10 200
Nordmøre Søndagsskolekrets 10 400
Norges KFUK-KFUM Møre og Romsdal krins 20 800
Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal 20 800
Romsdal og Nordmøre krets av Norges Speiderforbund 10 400
Romsdal Søndagsskolekrets 10 400
Sunnmøre Krets av NSF (Norges Speiderforbund) 10 400
Sunnmøre Søndagsskolekrets 15 600
Friluftsliv og idrett  
Det frivillige skyttervesen - Mørekretsen 101 000
Forum for natur og friluftsliv (FNF) 218 000
Friluftsrådet for Ålesund og omeng 218 000
Møre og Romsdal Idrettskrets (inkl særkretsane) 2 805 000
Naturvernforbundet i Møre og Rosmdal 59 000
Nordmøre og Romsdal friluftsråd 218 000
Norges jeger- og fiskerforbund 218 000
Turistforeningene i Møre og Romsdal 224 000
Interesseorganisasjonar innan helse  
Autismeforeningen Møre og Romsdal fylkeslag 10 200
FFO, Møre og Romsdal 341 700
Kirkens SOS Møre og Romsdal 140 800
LHL Møre og Romsdal 62 200
LPP Fylkesstyret Møre og Romsdal 10 200
M&R Parkinsonforening 10 200
Mental Helse Møre og Romsdal 49 000
Møre og Romsdal Døveforening 193 800
Norges Astma og Allergiforbund, MR 61 200
Norges blindeforbund, MR 51 000
Møre og Romsdal lydavis v/Norges Blindeforbund MR 183 600
Norges Diabetesforbund, MR 60 200
Norges Handikappforbund, Nord Vest (NHF) 114 200
Norsk forbund for utviklingshemma 84 700
Norsk Revmatikarlag, Møre og Romsdal 55 000
Kulturminneforvalting  
DIS-Møre og Romsdal 12 000
Møre og Romsdal Folkemusikklag 100 000
Møre og Romsdal Husflidlag/Husflidkonsulentene 322 500
Nordmøre Historielag 10 200
Norges Ungdomslag i Møre og Romsdal (NUMØR) 51 000
Romsdal Sogelag 15 300
Storfjordens Venner 32 700
Historiske spel  
Lady Arbuthnott/Jazzåteateret 130 000
Stiftinga Fru Guri av Edøy 140 500
Stiftinga Giskespelet 62 500
Stiftinga Herøyspelet - Kongens Ring 130 000
Festivalar  
Bjørnsonfestivalen 374 300
Dei Nynorske festspela 140 200
Fjord Cadenza Festivalen 72 900
Høstscena(tidligare Ålesund teaterfestival) 266 000
Laget Vårsøg 117 300
Matfestivalen 416 000
Momentium 350 500
RaumaRock og Fjellfestivalen 291 000
Vandrefestival 145 800
Biletkunst  
Nordic Light Photo Festival 400 000
Vestlandsutstillinga 130 000
Scenekunst  
Seanse 1 100 000
Litteratur  
Norsk Bibliotekforening avd Møre og Romsdal 5 100
Norsk forfattersentrum, Midt-Norge kontoret 66 300
Musikk  
Ensembel Dali 85 600
Folkemusikkarkivet 468 000
Indre Strøk Strykeorkester 15 300
Kristiansund KKK 520 000
Kristiansund symfoniorkester 41 800
Midt-Norsk Jazzsenter 87 200
Molde Domkirke 63 200
Møre og Romsdal musikkråd 408 000
Norges Korforbund Nordmøre 13 300
Norges Korforbund Romsdal 13 300
Norges Korforund Sunnmøre 25 600
Norges musikkorpsforbund, Nordvest 505 000
Romsdalsorkesteret  m.fl. 26 000
Ålesund orkesterskole 12 700
Ålesund symfoniorkester 520 000
Diverse  
Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan i M&R 32 000
Filmutvikling 1 856 000
Folkeakademiet Midt-Norge 13 000
Møre og Romsdal bygdekvinnelag 10 000
Norsk Pensjonistforbund 312 000
God Helsepartnarskap 36 kommunar 4 450 000
Totalt 3-årige driftstilskot 20 062 100
Ramme 1-årig driftstilskot (etter søknad) 500 000
Totalt driftstilskot 68 040 100