Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > Sunne kommunar: Samarbeid er nøkkelen til gode samfunn

Kontaktperson

Marit Nerås Krogsæter
leiar i kultur- og folkehelseutvalet
mob. 918 32 844

Sunne kommunar: Samarbeid er nøkkelen til gode samfunn

Korleis kan vi saman skape bærekraftige og helsefremmande nærmiljø? Dette var tema på «Sunne kommuner» si nettverkssamling i Asker, der Marit Nerås Krogsæter, leiar i kultur- og folkehelseutvalet, ble valt som styremedlem for ein ny periode.

Marit Nerås Krogsæter, leiar i kultur- og folkehelseutvalet er attervald som styremedlem i Sunne kommuner.

Sunne kommuner er ein nasjonal folkehelseallianse, der Møre og Romsdal fylkeskommune er medlem i nettverket. Alliansen er ein del av WHOs Healthy Cities-nettverk, og fungerer som pådrivar for å implementere FNs 2030-agenda på det lokale nivået. FNs bærekraftsmål var derfor eit sentralt tema på årets nettverkskonferanse ‘Gode lokalsamfunn skaper vi sammen’.

Møre og Romsdal deltar

Samskaping og nærdemokrati ble framheva som ein viktig nøkkel til meir helsefremmande lokalsamfunn.

På generalforsamlinga vart Marit Nerås Krogsæter, leiar for Kultur og folkehelseutvalet, valt på nytt som styremedlem i Sunne Kommuner. Ho har sete i styret sidan mai 2016. Målet med nettverket er å samarbeide om å skape gode, sunne, trygge og helsefremmende lokalsamfunn for innbyggarane.

Les meir om konferansen her.