Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Økonomisk støtte og stipend

Økonomisk støtte og stipend

Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune skal medverke til å stimulere frivillig engasjement, mangfald og kvalitet i kulturlivet og folkehelsearbeidet i fylket.

Under "Økonomisk støtte" i venstremargen finn ein ei liste over tilskotsordningar forvalta av kulturavdelinga.

Fordelt under dei ulike hovudområda finn ein alle tilskotsordningane. Trykk på overskrifta for den einskilde ordninga for meir informasjon.

Generelt for tilskotsordningane som inkluderer fylkeskommunale midlar, har vi retningsliner som blei vedteke av Kultur- og folkehelseutvalet i sak KF-38/13 i møte 23.10.13. Desse finn ein i høgremargen. 

I tillegg har vi eigne retningsliner for nokre av tilskotsordningane. Desse finn ein under informasjonen om kvar enkelt tilskotsordning.

Kontaktpersonar

Hilde Hernes Hovland Hilde Hernes Hovland
Kontorsjef
71 28 03 01 /
Mob. 932 32 914
Send e-post

Dokument

Retningsliner kulturtilskot
PDF-dokument - 187,99 kB