Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Heidi Drageseth
Bibliotekrådgivar
71 28 05 06
Send e-post
Inger Lise Aarseth Inger Lise Aarseth
Førstekonsulent
71 28 05 04
Send e-post

Arrangementsstøtte til biblioteka

Tilskot til arrangement i biblioteka i Møre og Romsdal. 

Søknadsfrist: 1.april og 1.september

Formål

Medverke til å utvikle biblioteka som arena for aktivitet, debatt, foredrag og samtale innan kultur- og samfunnsliv. 

Kven kan søke?

Folkebibliotek i Møre og Romsdal som driv i samsvar med Lov om folkebibliotek. 

Søknadsfrist

1.april og 1.september

Kva kan det søkast støtte til?

Det kan søkast støtte til biblioteket sine brutto utgifter til medverkande profesjonelle utøvarar. Fleire bibliotek kan gå saman om ein felles søknad.

Støttenivå

Det kan søkast støtte på inntil 15.000 kroner pr. bibliotek. 

Det skal gå klart fram av kunngjering (annonse/plakatar/program og liknande) at arrangementet blir støtta av fylkeskommunen.

Korleis søker ein?

Elektronisk søknadsskjema skal nyttast. Skjema finn du her:

Søknadsskjema - Arrangementsstøtte i biblioteka
  1. Namn på bibliotek
  2. Svarbrev blir sendt til den oppgjeve e-postadressa.
  3. Mobiltelefonnummer, privat nummer e.l.
Om arrangementet
  1. Kvifor ønsker de dette arrangementet og kven er målgruppa?
  2. Budsjettskjema finn ein i høgre margen på denne sida. Dette skal fyllast ut og lastast opp her.

Rapportering

Elektronisk rapporteringsskjema skal nyttast. Skjema finn du her:

Rapporteringsskjema - Arrangementsstøtte til biblioteka
  1. Kort om arrangementet, namn på føredragshaldar, målgruppe, gjennomføringa og ev. samarbeidspartar.