Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Folkehelse og fysisk aktivitet

Tilskot til lokale kulturarrangement

Ordninga erstattar tilskotsordningane:

  • Større idrettsarrangement
  • Arrangementstøtte til biblioteka
  • Konsertstøtte

Tilskot til skilting, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner og friluftslivsområder

Ordninga erstattar dei tidligare ordningane "Tilskot til enkle friluftstiltak" og "Tilskot til skilting, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne".

Søknadsfrist: 1. september.

For å kunne søke på ordninga må du opprette brukar på søknadsportalen regionalforvaltning.no. Når du har oppretta brukar kan du logge inn og finne rett søknadsskjema. Det er lagt ut lenke til søknadsportalen neders i denne saka.

Les meir

Tilskot til friluftsaktivitet

Tilskot til stimuleringstiltak og haldningsskapande arbeid for friluftsliv, med vekt på å styrke allmenta sine interesser. Midlar frå Statsbudsjettet kap 1420, post 78.

Søknadsfrist: 1. februar

Les meir

Tiltak i statleg sikra friluftslivsområde

Tilskot til ulike praktiske tiltak som følgje av statleg erverv av viktige friluftslivsområde. Områda kan også vere sikra gjennom varige servituttavtalar. Midlar frå Statsbudsjettet kap. 1420, post 78.

Søknadsfrist 1. februar

Les meir

Prosjekttilskot til frivillig, fleirkulturell verksemd

Prosjekttilskot til frivillig, fleirkulturell verksemd.

Les meir

Idrettsstipend til individuelle utøvarar og klubbar

Alle idrettsutøvarar mellom 15-22 år og klubbar i Møre og Romsdal som fyller kriteria, kan søke på idrettstipend til individuelle utøvarar og klubbar.

Søknadsfrist: 5.august 2019

Les meir