Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Reknes Hospitalfond

Midlar frå Reknes Hospitalfond skal gå til opplysningsarbeid og førebyggjande tiltak til vern mot alkohol og rusgiftskader. 

Søknadsfrist: Løpande, men seinast seks veker før gjennomføring av arrangement/tiltak.

Les meir

Større idrettsarrangement

Tilskot til å arrangere meisterskap eller cup på nasjonalt eller internasjonalt nivå der lokal frivillig organisasjon i Møre og Romsdal er vertskap.

Søknadsfrist: Løpande, men seinast seks veker før gjennomføring av arrangementet.

Les meir

Skilting og merking

Fylkeskommunalt tilskudd til skilting og merking

Søknadsfrist 15. februar 2018

Les meir

Tilskot til friluftsaktivitet

Tilskot til stimuleringstiltak og haldningsskapande arbeid for friluftsliv, med vekt på å styrke allmenta sine interesser. Midlar frå Statsbudsjettet kap 1420, post 78.

Søknadsfrist: 1. februar

Les meir

Tiltak i statleg sikra friluftslivsområde

Tilskot til ulike praktiske tiltak som følgje av statleg erverv av viktige friluftslivsområde. Områda kan også vere sikra gjennom varige servituttavtalar. Midlar frå Statsbudsjettet kap. 1420, post 78.

Søknadsfrist 1. februar

Les meir

Tilskot til enkle friluftstiltak

Tiltak for utbetring av stiar og turvegar.

Søknadsfrist: Løpande, men seinast seks veker før oppstart av tiltak.

Ramma på enkle friluftstiltak er fordelt.

Les meir

Tilskot til lågterskel fysisk aktivitet

Tilskot til stimulering av lågterskelaktivitetar for personar som fell utanfor dei ordinære idretts- og aktivitetstilboda.

Søknadsfrist: 1.april

Les meir

Prosjekttilskot til frivillig, fleirkulturell verksemd

Prosjekttilskot til frivillig, fleirkulturell verksemd.

Søknadsfrist: 1.april og 1.september

Les meir

Idrettsstipend til individuelle utøvarar og klubbar

Idrettsstipend til individuelle utøvarar og klubbar.

Søknadsfrist: 20. august 2017

Les meir