Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Therese Thue Hvattum Therese Thue Hvattum
Rådgivar folkehelse, idrett og fysisk aktivitet
71 28 04 22 /
Mob. 997 89 781
Send e-post

Idrettsstipend til individuelle utøvarar og klubbar

Idrettsstipend til individuelle utøvarar og klubbar.

Søknadsfrist: 20. august 2017

Formål

Møre og Romsdal fylkeskommune si ordning med idrettsstipendet skal:

  • gi inspirasjon og motivasjon for enkeltutøvarar/individuelle utøvarar til å utvikle seg vidare i idretten sin
  • gi inspirasjon og motivasjon til klubbar som har fostra opp unge talent
  • gi inspirasjon og motivasjon til klubbar for å utvikle klubben anten med kompetansehevande tiltak eller innkjøp av nytt utstyr

Kva beløp kan ein søke på?

Ordninga har ei årleg ramme på 150 000 kroner. Ordninga er inndelt i to og vert delt ut slik:

  • eit stipend på 40 000 kroner til ein kvinneleg utøvar og 10 000 kroner til moderklubben
  • eit stipend på 40 000 kroner til ein mannleg individuell utøvar og  10 000 kroner til moderklubben
  • eit stipend på 50 000 kroner til ein klubb.

Søknadsfrist

20. august 2017

Søknadsbehandling

Endeleg vedtak blir gjort i Kultur- og folkehelseutvalet sitt møte 06.09.17.

Statuttar

Ligg i høgremargen. 

Korleis søker ein?

Elektronisk søknadsskjema skal nyttast. Under finn du skjema, eit for individuelle utøvarar og eit for klubbar. 

Søknadsfrist for 2017 er gått ut.